• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zijn literaire voorbereiding en zijn brede eruditie maakten Hiëronymus de herziening en vertaling mogelijk van veel bijbelse teksten: een kostbaar werk voor de Latijnse Kerk en voor de westerse cultuur. Op basis van de oorspronkelijke teksten in het Grieks en in het Hebreeuws en dankzij de vergelijking met eerdere vertalingen, verwezenlijkte hij de herziening van de vier Evangelies in de Latijnse taal, vervolgens van het Psalmenboek en van een groot deel van het Oude Testament. Rekening houdend met de oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse tekst, met de Septuagint, de klassieke Griekse vertaling van het Oude Testament die teruggaat op de voorchristelijke tijd, en met eerdere Latijnse vertalingen, kon Hiëronymus, bijgestaan door andere medewerkers, een betere vertaling leveren: deze vormt de zogenaamde "Vulgaat", de "officiële" tekst van de Latijnse Kerk, die als zodanig erkend is op het Concilie van Trente en die, na de recente herziening, de "officiële" tekst blijft van de latijnstalige Kerk.

Het is interessant de criteria naar voren te halen waaraan deze grote man van de Bijbel zich bij zijn vertaalwerk hield. Zelf onthult hij die waar hij zegt tot zelfs de volgorde van de woorden van de heilige Schriften te respecteren , want daarin, zo zegt hij, "is ook de volgorde van de woorden een mysterie" H. Hieronymus, Epistolarium. 57, 5, dat wil zeggen een openbaring. Bovendien benadrukt hij de noodzaak van een teruggrijpen op de oorspronkelijke teksten: "Wanneer zich een onenigheid voordoet tussen de Latijnse teksten, vanwege de afwijkende lezingen van de handschriften, gaan we terug naar de oorspronkelijke, dat wil zeggen naar de tekst in het Grieks, waarin het Nieuwe Verbond geschreven is. Op dezelfde wijze gaan we te werk bij het Oude testament: als er zich verschillen voordoen tussen de Griekse en Latijnse teksten, doen we een beroep op de oorspronkelijke, de Hebreeuwse; zo kunnen we alles wat aan de bron ontspringt, terugvinden in de beekjes" H. Hieronymus, Epistolarium. 106, 2.

Bovendien schreef Hiëronymus ook commentaren op nogal wat bijbelse teksten. Voor hem moesten commentaren een veelvoud aan opinies geven, "opdat de behoedzame lezer, nadat hij de diverse interpretaties heeft gelezen en van veel - te aanvaarden of af te wijzen - visies kennis genomen heeft, oordeelt welke het meest betrouwbaar is en als een ervaren geldwisselaar de valse munt afwijst" H. Hieronymus, Contra Rufinem. I, 16.

Document

Naam: H. HIERONYMUS (1) - ZIJN LEVEN
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 november 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam