• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Vergeleken met de voorzichtige verdedigingshouding die Ambrosius aannam om zijn beroemde initiatief tot vrijkoop van de oorlogsgevangenen te rechtvaardigen, komen hier duidelijk de historische veranderingen naar voren die zijn opgetreden in de verhouding van de Bisschop met de burgerinstellingen. Inmiddels gesteund door een wetgeving die van de christenen vroeg om gevangen vrij te kopen, voelde Maximus zich ten tijde van het ineenstorten van het burgerlijk gezag in het Romeinse Keizerrijk volledig bevoegd om in die zin een echte controlerende macht uit te oefenen over zijn stad. Deze macht zou dan later steeds breder en efficiënter worden, tenslotte zelfs de voortvluchtige rechters en burgerinstellingen vervangen. In deze context spant Maximus zich niet alleen in om in de gelovigen weer de traditionele liefde voor het burgervaderland aan te wakkeren, maar verkondigt hij ook de concrete plicht om de fiscale lasten te dragen, hoe zwaar en onaangenaam die ook kunnen lijken. H. Maximus van Turijn, Preken, Sermones. 26, 2

Kortom, de toon en de inhoud van de Preken veronderstellen een gegroeid bewustzijn van de politieke verantwoordelijkheid van de Bisschop in de specifieke historische omstandigheden. Hij is de "uitkijkpost" die in de stad is opgesteld. Wie zouden deze uitkijkposten toch zijn, vraagt zich Maximus dan ook in H. Maximus van Turijn
Sermones
Preken ()
af, "wie anders dan de aller-zaligste Bisschoppen die, om zo te zeggen geplaatst op een verheven rots van wijsheid ter verdediging van de volkeren, van verre het kwade al zien aankomen?" En in H. Maximus van Turijn
Sermones
Preken ()
illustreert de Bisschop van Turijn voor de gelovigen zijn taken door gebruik te maken van een bijzondere vergelijking tussen de functie van de bisschop en die van de bijen: "Zoals de bijen" zegt hij, "onderhouden de Bisschoppen de kuisheid van het lichaam, reiken zij de spijs aan van het hemels leven, en gebruiken zij de angel van de wet. Zij zijn zuiver om te heiligen, zoet om te herstellen, streng om te straffen". Zo beschrijft de heilige Maximus de taak van de Bisschop in zijn tijd.

Document

Naam: H. MAXIMUS VAN TURIJN
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 31 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling vanuit het Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam