• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vraag over de letterkundige stijlvormen van de eerste elf hoofdstukken van Genesis is nog duisterder en ingewikkelder.
Deze letterkundige stijlvormen beantwoorden aan geen enkel van onze klassieke groeperingen en kunnen niet in het licht van de Grieks-Latijnse of moderne letterkundige stijlvormen beoordeeld worden. Men kan dus de geschiedkundige waarde er van voetstoots noch ontkennen noch bevestigen zonder ten onrechte de regelen van een letterkundige stijlsoort er op toe te passen waaronder zij niet gerangschikt kunnen worden. Maar al komt men ook overeen, in deze hoofdstukken geen geschiedenis te zien in de klassieke of moderne zin, toch moet men ook erkennen dat de wetenschappelijke gegevens van heden niet in staat stellen een positieve oplossing voor alle problemen te geven die er in gesteld worden.
De eerste taak die hier op de wetenschappelijke exegese rust, bestaat vooral in de grondige studie van alle letterkundige, wetenschappelijke, geschiedkundige, culturele en godsdienstige problemen die met deze hoofdstukken in verband staan. Daarna moeten meer van nabij de letterkundige werkwijzen van de oude Oosterse volkeren onderzocht worden, hun psychologie, hun manier om zich uit te drukken en hun opvatting zelfs omtrent historische waarheid men zou, in één woord, zonder vooropgezet oordeel, al het materiaal moeten verzamelen van de paleontologie en historische wetenschappen, van epigraphie en letterkunde.

Alleen op deze wijze kan men hopen een duidelijker inzicht te krijgen in de ware zin van sommige verhalen van de eerste hoofdstukken van Genesis.

A priori verklaren dat deze verhalen geen geschiedenis in de moderne zin van het woord bevatten, zou gemakkelijk verstaan kunnen worden alsof zij in geen enkele zin historie bevatten, terwijl ze toch in eenvoudige en beeldende taal, aangepast aan de kennis van een minder ontwikkeld mensdom, mededelen de grondwaarheden die door de heilseconomie verondersteld worden, tegelijk met de populaire beschrijving van het ontstaan van het menselijk geslacht en van het uitverkoren volk.

Onderwijl moet geduld beoefend worden, hetgeen voorzichtigheid is en levenswijsheid. Iets wat de H. Vader gelijkelijk in de reeds aangehaalde encycliek inscherpt:

"Niemand verwondere zich - zegt hij dat nog niet alle moeilijkheden opgelost zijn en volkomen overwonnen. Dit is evenwel geenszins een reden om de moed te laten zinken; men denke er wel aan, dat het in de menselijke wetenschap niet anders toegaat dan in de natuur: namelijk, wat eenmaal aanvang genomen heeft, ontwikkelt zich geleidelijk, en geen vrucht wordt er geoogst dan na harde arbeid Daarom is er ook hoop, dat vraagstukken die nu nog zeer ingewikkeld en duister lijken, mettertijd door volhardend streven klaar open zullen liggen in het volle licht." Paus Pius XII, Encycliek, Over de bevordering van de studie van de Heilige Schrift, Divino afflante Spiritu (30 sept 1943), 24

Document

Naam: LE SAINT-PèRE
Brief aan Kardinaal Suhard, aartsbisschop van Parijs over de tijd van de bronnen van de Pentateuch en over de letterlijke stijlvorm in de eerste elf hoofdstukken van Genesis
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Auteur: Pater Jacobus M. Vosté, OP
Datum: 16 januari 1948
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam