• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat de samenstelling van de Pentateuch betreft, erkende reeds de Bijbelcommissie in het gemelde decreet van 27 juni 1906, dat men beweren kon dat Moses "om zijn werk samen te stellen zich van geschreven documenten of mondelinge overleveringen" bediend had, en dat men eveneens na-mosaïsche wijzigingen en toevoegingen aannemen kon Pauselijke Bijbelcommissie, Over de mosaïsche authenticiteit van de Pentateuch (27 juni 1906).
Er is heden wel niemand meer die het bestaan van deze bronnen betwijfelt en niet een progressieve groei in de mosaïsche wetten aanneemt in overeenstemming met de maatschappelijke en godsdienstige omstandigheden van latere tijd, welke aanwas zich ook in de geschiedkundige verhalen openbaart. Sterk uiteenlopende meningen worden evenwel heden ten dage, ook bij niet-katholieke schriftverklaarders, verkondigd omtrent de natuur, het aantal, de naam en de tijd van deze documenten. Er ontbreken zelfs niet, in verschillende landen, schrijvers die enkel om kritische en geschiedkundige redenen, zonder enige apologetische bedoeling, de theorieën tot nu toe in zwang boudweg verwerpen en de verklaring van zekere redactionele eigenaardigheden van de Pentateuch niet zozeer in het verschil van veronderstelde documenten zoeken als wel in de uitzonderlijke psychologie, in de eigenaardige wijze van denken en zich uitdrukken bij de oude Oosterlingen, nu beter bekend, of ook in het verschil van letterkundige stijlvorm, dat door het onderscheid van onderwerp vereist werd.
Daarom nodigen wij de katholieke geleerden uit om deze vraagstukken zonder vooringenomenheid te bestuderen, in het licht van een gezonde kritiek en van de resultaten van andere wetenschappen die op deze onderwerpen betrekking hebben; en zonder twijfel zullen door zulk een studie het groot aandeel en de diepgaande invloed vastgesteld worden van Moses als schrijver en als wetgever.

Document

Naam: LE SAINT-PèRE
Brief aan Kardinaal Suhard, aartsbisschop van Parijs over de tijd van de bronnen van de Pentateuch en over de letterlijke stijlvorm in de eerste elf hoofdstukken van Genesis
Soort: Pauselijke Bijbelcommissie
Auteur: Pater Jacobus M. Vosté, OP
Datum: 16 januari 1948
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens nr 0166, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Mgr. Dr. Jan O. Smit
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam