• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Volkomen één! Hoe zouden wij niet de kracht van deze uitdrukking kunnen zien? De bijbelse term 'vlees' herinnert niet alleen aan de lichamelijke natuur van de mens, maar zijn totale identiteit van lichaam en geest. Wat de echtparen verwerven is niet louter een vereniging van hun lichaam, maar een ware vereniging van hun personage. Een vereniging die zo diep is wat hen in zekere zin tot een afspiegeling maakt van de 'Wij' van de drie Goddelijke Personen in de geschiedenis. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 8

Hierdoor kunnen wij begrijpen hoeveel er op het spel staat in de discussie van Jezus met de Farizeeën in het Evangelie van Marcus wat zojuist verkondigd is. Vgl. Mc. 10, 1-12 . Degenen die met Jezus spraken beschouwden dit als een interpretatieprobleem van de wet van Mozes, die de man toestond zijn vrouw weg te sturen, wat aanleiding gaf tot het debat over de redenen dat dit zou rechtvaardigen. Jezus stijgt totaal boven deze wettelijke kijk uit, en gaat naar het hart van Gods plan. In de wet van Mozes ziet hij een concessie voor hun "skelerokardia", hun "hardheid van hart". Maar het is deze hardheid waar Jezus zich niet bij neerlegt. En hoe zou Hij kunnen, gekomen om juist dit te verjagen en de mens, door zijn Verlossing, de kracht aan te bieden om de weerstand veroorzaakt door de zonde te overwinnen? Hij is niet bang om hen aan het oorspronkelijke plan te herinneren: "Maar in het begin, bij de schepping, 'heeft God hen als man en vrouw gemaakt'" (Mc. 10, 6).

Document

Naam: 3E WERELDONTMOETING VAN GEZINNEN - KINDEREN, EEN LENTE VOOR HET GEZIN EN DE MAATSCHAPPIJ
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 oktober 2000
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam