• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze oorspronkelijke zegening is verbonden aan een nauwgezet plan van God, wiens woord wij zojuist gememoreerd hebben: 'Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past (Gen. 2, 18). Door deze woorden beschrijft de heilige auteur in het boek Genesis de fundamentele eisen, waarop de echtelijke eenheid van man en vrouw, en hierin het gezinsleven dat hieruit voortvloeit, is gebaseerd. Het is een eis tot gemeenschap. De mens is niet gemaakt voor eenzaamheid; zij dragen in zichzelf een familieroeping, geworteld in hun geestelijke natuur. Door deze roeping groeien zij naar zo'n hoogte dat zij relaties met anderen kunnen aangaan, zichzelf alleen openbarend in een oprechte zelfgave. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 24

Puur functionele verwantschap is niet genoeg voor de mens. Zij hebben interpersoonlijke relaties nodig die rijk zijn aan innerlijke diepgang, ongegrond en zelfopofferend. De basis in deze relaties zijn de relaties in het gezin: tussen man en vrouw, en tussen ouders en hun kinderen. Het hele grote netwerk van menselijke relaties vloeit voort uit en wordt voordturend herboren door die verhouding waarbij een man en een vrouw herkennen dat zij voor elkaar gemaakt zijn en besluiten hun individuele levens samen te voegen in een enkelvoudige levensweg: Zo komt het dat een man zijn vrouw verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden (Gen. 2, 24).

Document

Naam: 3E WERELDONTMOETING VAN GEZINNEN - KINDEREN, EEN LENTE VOOR HET GEZIN EN DE MAATSCHAPPIJ
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 15 oktober 2000
Copyrights: © 2000, Stg. Interkerk, Poeldijk
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam