• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het christelijk geloof is voor alles ontmoeting met Jezus, "een persoon die aan het leven een nieuwe horizon geeft" Paus Benedictus XVI, Encycliek, God is Liefde, Deus Caritas Est (25 dec 2005), 1. Van Jezus Christus, vleesgeworden Woord van God, is de heilige Cyrillus van Alexandrië een onvermoeibare en standvastige getuige geweest, die vooral de eenheid onderstreepte, zoals hij in 433 herhaalt in de eerste brief aan Bisschop Succensus:

"Één alleen is de Zoon, één alleen de Heer Jezus Christus, zowel vóór de vleeswording als na de vleeswording. Het is niet zo dat de ene Zoon de Logos was, uit de Vader geboren, en een andere degene die uit de heilige Maagd geboren was, maar wij geloven dat juist degene die is vóór alle tijden ook volgens het vlees geboren is uit een vrouw". H. Cyrillus van Alexandrië, Brief aan Bisschop Succensus. PG 77, 228-237

Nog los van haar leerstellige betekenis laat deze affirmatie zien dat het geloof in Jezus als Logos, geboren uit de Vader ook stevig geworteld is in de geschiedenis omdat, zoals de heilige Cyrillus bevestigt, deze zelfde Jezus in de tijd is binnengegaan door geboren te worden uit Maria, de Theotòkos, en volgens zijn belofte voor altijd bij ons zal blijven. En dit is belangrijk: God is eeuwig, is geboren uit een vrouw en blijft elke dag bij ons. In dit vertrouwen leven wij, in dit vertrouwen vinden wij de weg van ons leven.

Document

Naam: H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIë
(52e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam