• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De geschriften van Cyrillus - werkelijk heel talrijk en ook in diverse Latijnse en oosterse vertaling al tijdens zijn leven breed verspreid, wat van hun onmiddellijk succes getuigt - zijn van primair belang voor de geschiedenis van het christendom. Belangrijk zijn zijn commentaren op veel Boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, waaronder heel de Pentateuch, Jesaja, de Psalmen en de evangelies van H. Cyrillus van Alexandrië
Commentarium in Joannis Evangelium
Commentaar op het Evangelie volgens Johannes ()
en H. Cyrillus van Alexandrië
Commentarii in Lucam
Commentaar op het Evangelie volgens Lucas ()
. Relevant zijn ook de vele leerstellige werken waarin steeds de verdediging terugkeert van het geloof in de Drie-eenheid tegen de Ariaanse stellingen en die van Nestorius. Grondslag van het onderricht van Cyrillus is de kerkelijke overlevering, en in het bijzonder, zoals ik al vermeldde, de geschriften van Athanasius, zijn grote voorganger op de zetel van Alexandrië. Van de andere geschriften van Cyrillus zij herinnerd aan de boeken H. Cyrillus van Alexandrië
Contro Giuliano
Tegen Julianus ()
, een laatste uitvoerig antwoord op de antichristelijke polemieken, door de Bisschop van Alexandrië waarschijnlijke in de laatste jaren van zijn leven gedicteerd als een weerwoord op het werk H. Cyrillus van Alexandrië
Contro i Galilei
Tegen de Galileërs ()
, dat vele jaren eerder in 363 geschreven was door de keizer die de Afvallige wordt genoemd omdat hij het christendom waarin hij was opgegroeid had verlaten.

Document

Naam: H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIë
(52e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam