• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Beste broeders en zusters,

ook vandaag ontmoeten wij, terwijl wij de voetsporen volgen van de Kerkvaders en onze tocht voortzetten, een grote figuur: de Heilige Cyrillus van Alexandrië. Verbonden als hij was met de christologische controverse die leidde tot het Concilie van Efeze van 431, en als laatste belangrijke vertegenwoordiger van de Alexandrijnse traditie, werd Cyrillus later in het Griekse Oosten de "behoeder van de nauwkeurigheid" genoemd - wat te verstaan is als de behoeder van het ware geloof - en zelfs het "zegel van de Vaders".

Deze uitdrukkingen uit de Oudheid, geven heel goed een feitelijk gegeven weer dat kenmerkend is voor Cyrillus, namelijk de voortdurende verwijzing van de Bisschop van Alexandrië naar voorafgaande kerkelijke schrijvers (onder wie vooral Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Athanasius van Alexandrië
(42e catechese in deze reeks)
(20 juni 2007)
) om zo de continuïteit te laten zien tussen de eigen theologie en de overlevering. Hij voegt zich willens en uitdrukkelijk in, in de overlevering van de Kerk, waarin hij de waarborg erkent van de continuïteit met de Apostelen en met Christus zelf.

Als heilige vereerd in zowel het Oosten als het Westen, werd de heilige Cyrillus in 1882 tot leraar van de Kerk uitgeroepen door Paus Leo XIII, die deze zelfde titel tegelijkertijd ook toekende aan een andere belangrijke exponent van de Griekse patristiek, de heilige Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Cyrillus van Jeruzalem
(43e catechese in deze reeks)
(27 juni 2007)
. Zo traden de aandacht en liefde van deze Paus aan de dag voor de oosterse christelijke tradities; later heeft hij ook nog de heilige Johannes Damascenus tot kerkleraar willen uitroepen, en zo laten zien dat zowel de oosterse traditie als de westerse de leer van de ene Kerk van Christus tot uitdrukking brengen.

Document

Naam: H. CYRILLUS VAN ALEXANDRIë
(52e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 3 oktober 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam