• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Christus volgen, beste jongeren, brengt bovendien de voortdurende inspanning met zich mee om de eigen bijdrage te leveren aan de opbouw van een meer rechtvaardige en solidaire samenleving, waar allen van de goederen der aarde kunnen genieten. Ik weet dat velen van jullie zich edelmoedig wijden aan het getuigenis van het eigen geloof in de diverse sociale milieus, door te werken als vrijwilliger, door zich in te zetten voor de bevordering van het gemeenschappelijk welzijn, van de vrede en de rechtvaardigheid in iedere gemeenschap.

Één van de terreinen waarop het urgent lijkt zich in te zetten, is ongetwijfeld dat van het behoud van de schepping. Aan de nieuwe generaties is de toekomst van de planeet toevertrouwd, waarop duidelijk de tekenen aanwezig zijn van een ontwikkeling die niet altijd het delicate evenwicht in de natuur heeft weten te beschermen. Het is nodig om, voordat het te laat is, moedige keuzes te maken die een sterk verbond weten te herstellen tussen de mens en de aarde. Hier is een "ja" nodig dat vastbesloten is tot de bescherming van de schepping en een krachtige inzet om die tendensen om te buigen die dreigen te leiden tot situaties van onomkeerbare achteruitgang. Hierom heb ik het initiatief van de Italiaanse Kerk gewaardeerd om de gevoeligheid te bevorderen voor de problemen van het behoud van de schepping door een nationale Dag daarvoor vast te stellen die gehouden zal worden op 1 september. Dit jaar is de aandacht vooral gericht op het water, een uiterst kostbaar goed dat, als het niet op rechtvaardige en vreedzame wijze wordt gedeeld, helaas tot een motief zal worden van harde spanningen en bittere conflicten.

Document

Naam: TIJDENS DE CONCELEBRATIE VAN DE EUCHARISTIE
Op de vlakte van Montorso, bij Loreto (Italië) bij gelegenheid van de Agorà van Italiaanse jongeren
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 september 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam