• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Beste broeders en zusters!

Ik stel u enkele aspecten voor van de leer van Gregorius van Nyssa, over wie we Paus Benedictus XVI - Audiëntie
H. Gregorius van Nyssa (1)
(29 augustus 2007)
al gesproken hebben.

Op de eerste plaats geeft Gregorius van Nyssa blijk van een heel verheven kijk op de waardigheid van de mens. Het doel van de mens, zegt de heilige Bisschop, is zich gelijkvormig te maken aan God, en dit doel bereikt hij vooral door de liefde voor en de kennis en beoefening van de deugden, "lichtende stralen die neerdalen vanuit de goddelijke natuur" H. Gregorius van Nyssa, Over de Zaligsprekingen, De Beatitudinibus. 6: PG 44, 1272C, in een aanhoudende beweging van kiezen voor het goede, zoals de wedloper zich naar voren uitstrekt.

Gregorius gebruikt in deze een treffend beeld dat al in de Brief van Paulus aan de Filippensen staat: épekteinómenos (Fil. 3, 13), dat wil zeggen: "me uitstrekkend" naar wat groter is, naar de waarheid en de liefde. Deze beeldrijke uitdrukking verwijst naar een diepe werkelijkheid: de volmaaktheid die wij willen vinden is niet iets dat eens en voorgoed veroverd wordt; volmaaktheid bestaat in dit onderweg blijven, in een voortdurende bereid zijn om vooruit te gaan, want de volledige gelijkenis met God wordt nooit bereikt; we zijn er altijd naar onderweg Vgl. H. Gregorius van Nyssa, Preek bij het Hooglied, In Canticum homilia. 12: PG 44, 1025d.

De geschiedenis van elke ziel is die van een liefde die telkens vervuld wordt en die tegelijkertijd open staat naar nieuwe verten, want God verruimt voortdurend de mogelijkheden van de ziel, om haar in staat te maken steeds groter goed te ontvangen. God zelf, die in ons de kiemen van het goede heeft gelegd en van wie alle initiatief tot heiligheid uitgaat, "modelleert het blok... door onze geest bij te vijlen en schoon te maken, vormt Hij in ons Christus" H. Gregorius van Nyssa, Over de Psalmen, In Psalmos. 2, 11: PG 44, 544B.

Document

Naam: H. GREGORIUS VAN NYSSA (2) - ENIGE ASPECTEN VAN ZIJN LEER
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 september 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, nummering en onderverdeling in alinea’s: Past. Chr. v. Buijtenen pr.
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam