• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gregorius is bovendien bekend om zijn geestelijke leer. Heel zijn theologie was geen academische reflectie maar uitdrukking van een geestelijk leven, van een geleefd geloof. Als een grote "vader van de mystiek" schetste hij in diverse traktaten - zoals H. Gregorius van Nyssa
De professione christiana
Over de christelijke belijdenis ()
(Over de christelijke belijdenis) en H. Gregorius van Nyssa
De perfectione christiana
Over de christelijke volmaaktheid ()
(Over de christelijke volmaaktheid) - de weg die de christenen te gaan hebben om het ware leven, de volmaaktheid te bereiken. Hij roemde de godgewijde maagdelijkheid (H. Gregorius van Nyssa
De Virginitate
Over de maagdelijkheid ()
- Over de maagdelijkheid), en gaf er een beroemd voorbeeld van in het leven van zijn zus Macrina, die voor hem altijd een gids, een voorbeeld is gebleven (vgl. het H. Gregorius van Nyssa
Vita Macrinae
Het Leven van Macrina ()
- het Leven van Macrina). Hij hield veel toespraken en preken en schreef talrijke brieven.

In zijn commentaar op de schepping van de mens, maakt Gregorius duidelijk dat God,

"als de beste van de kunstenaars, onze natuur zo heeft gesmeed dat Hij haar geschikt maakte om het koningschap uit te oefenen. Door voor haar de superioriteit van de ziel vast te stellen en het lichaam daaraan te conformeren, ordende Hij het zo dat de mens werkelijk geschikt zou zijn voor de koninklijke macht" H. Gregorius van Nyssa, Over de schepping van de mens, De hominis opificio. 4: PG 44, 136B.

Maar we zien hoe de mens, in het web van de zonde verstrikt, dikwijls misbruik maakt van de schepping en geen waar koningschap uitoefent. Inderdaad moet hij hiervoor, dat wil zeggen om tegenover de schepselen zijn ware verantwoordelijkheid te nemen, doordrongen worden van God en in zijn licht leven. De mens is immers een weerspiegeling van die oorspronkelijke schoonheid die God is: "Alles wat God schiep was heel goed", schrijft de heilige Bisschop. En hij voegt eraan toe: "Dat getuigt het verhaal van de schepping Vgl. Gen. 1, 31 . Tussen de zaken die heel goed waren bevond zich ook de mens, gesierd met een schoonheid die de schoonheid van alle dingen ver overtrof. Wat kon er immers nog meer zó schoon zijn als degene die gelijk was aan de zuivere en onbederfelijke schoonheid?...Als weerschijn en beeld van het eeuwig leven was hij werkelijk schoon, ja aller-schoonst, met het stralende teken van het leven op zijn gelaat" H. Gregorius van Nyssa, Preek bij het Hooglied, In Canticum homilia. 12: PG 44, 1020 C.

Document

Naam: H. GREGORIUS VAN NYSSA (1)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 augustus 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Vatican Editrice
Vertaling uit het Italiaans, nummering en onderverdeling in alinea’s: Past. Chr. v. Buijtenen pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam