• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Gregorius drukt de bedoeling van zijn studies helder uit, het hoogste doel namelijk dat hij bij zijn werk als theoloog voor ogen houdt: het leven niet aan ijdele zaken besteden, maar aan het vinden van het licht dat het mogelijk maakt te onderscheiden wat werkelijk nuttig is Vgl. H. Gregorius van Nyssa, Preken over het boek Wijsheid, In Ecclesiasten hom.. 1: SC 416, 106-146. Met zijn scherpe intelligentie en zijn weidse filosofische en theologische kennis verdedigde hij het christelijk geloof tegen de ketters, die de godheid van de Zoon en van de Heilige Geest ontkenden (zoals Eunomius en de Macedonianen), de volmaakte mensheid van Christus in diskrediet brachten (zoals Apollinaris).

Hij becommentarieerde de Heilige Schrift, waarbij hij stilstond bij de schepping van de mens. Dit was voor hem een centraal thema: de schepping. Hij zag in het geschapene een weerspiegeling van de Schepper en vond daarin de weg naar God. Maar ook schreef hij een belangrijk boek over het leven van Mozes, die hij voorstelt als een mens die naar God op weg is: deze opgang naar de berg Sinaï wordt voor hem het beeld van onze opgang in ons leven als mens naar het ware leven, naar de ontmoeting met God. Ook heeft hij een uitleg gegeven van het Gebed des Heren, het Onze Vader, en van de Zaligsprekingen.

In zijn "Grote catechetische rede" (H. Gregorius van Nyssa
Oratio Catechetica magna ()
) zet hij de grondlijnen uiteen van de theologie, niet voor een in zichzelf gesloten academische theologie maar om aan de catecheten een referentiekader te bieden om bij hun onderricht voor ogen te houden, als een kader waarbinnen zich vervolgens de pedagogische uitleg van het geloof beweegt.

Document

Naam: H. GREGORIUS VAN NYSSA (1)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 augustus 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Vatican Editrice
Vertaling uit het Italiaans, nummering en onderverdeling in alinea’s: Past. Chr. v. Buijtenen pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam