• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Zoals jullie weten, is op de eerste zondag van de Advent het tweede voorbereidingsjaar op het grote Jubileum begonnen. Dit jaar is speciaal gewijd "aan de heilige Geest en aan zijn heiligmakende aanwezigheid binnen de gemeenschap van Christus' volgelingen" H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 44. Met het oog op de viering van de komende Wereldjongerendag, nodig ik jullie daarom uit om in gemeenschap met heel de Kerk te kijken naar de Geest van God, die het aanschijn van de aarde zal vernieuwen. Vgl. Ps. 104, 30

"De Kerk kan zich op het komende Jubileum niet anders voorbereiden dan in de heilige Geest. Wat zich 'op de volheid van de tijd' voltrokken heeft door de heilige Geest, kan nu alleen door Hem oprijzen uit het geheugen van de kerk. Het is namelijk de Geest die in de kerk van alle tijden en plaatsen de enige Openbaring tegenwoordig stelt die Christus aan de mensen heeft gebracht, door haar in ieders hart te doen leven en werkzaam te doen zijn". H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Nu het derde millennium van de nieuwe tijd nadert, Tertio millennio adveniente (10 nov 1994), 44

Voor de komende Wereldjongerendag, nodig ik jullie uit de woorden van Jezus in overweging en gebed mee te nemen: "De heilige Geest zal jullie in alles onderwijzen" (Joh. 14, 26). Onze tijd lijkt gedesoriënteerd en verward, en lijkt soms de grens tussen goed en kwaad niet meer te kennen. God wordt kennelijk niet meer toegelaten omdat de mensen Hem niet meer kennen of Hem zelfs miskennen.In deze situatie is het belangrijk dat we ons in gedachten verplaatsen naar het Cenakel, om het mysterie van Pinksteren opnieuw te beleven. Vgl. Hand. 2, 1-11 Door ons gewillig en nederig te "laten onderwijzen" door de Geest van God, leren we de "wijsheid des harten" (Ps. 90, 12) die ons leven voedt en ondersteunt.

Geloven is de dingen zien zoals God ze ziet. Door te geloven, nemen we deel aan Gods visie op de wereld en de mens, zoals in de woorden van de psalm: "Omdat U licht geeft, zien wij licht" (Ps. 36, 10). Dit 'licht van het geloof' in ons is een straal van het licht van de heilige Geest. In de sequens van Pinksteren bidden we: "O licht van hoogste zaligheid, dat het hart vult van wie in U gelooft".

Jezus legde sterk de nadruk op het mysterieuze karakter van de heilige Geest: "De wind blaast waarheen hij wil. Je hoort wel zijn gesuis, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest" (Joh. 3, 8). Moeten we dan van het begrijpen afzien? Jezus laat ons precies het tegenovergestelde zien. Hij verzekert ons dat het juist de heilige Geest is die ons "tot de volle waarheid zal brengen" (Joh. 16, 13).

Document

Naam: WERELDJONGERENDAG 1998
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 30 november 1997
Copyrights: © 1998, Omega Magazine
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam