• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OP HET HOOGFEEST VAN MARIA'S TENHEMELOPNEMING
(Castel Gandolfo)

Dierbare broeders en zusters,

wij vieren vandaag het hoogfeest van de Tenhemelopneming van de Heilige Maag Maria. Het betreft een heel oud feest, dat zijn uiteindelijke fundament heeft in de Heilige Schrift: deze laat immers de Maagd Maria zien in een strikte vereniging met haar goddelijke Zoon en altijd solidair met Hem. Moeder en Zoon verschijnen er nauw met elkaar verbonden in de strijd tegen de helse vijand tot aan de volledige overwinning op hem. Deze overwinning drukt zich in het bijzonder uit in de overwinning op zonde en dood, dat wil zeggen op die vijanden die Sint Paulus altijd samen noemt Vgl. Rom. 5, 15-21 Vgl. 1 Kor. 15, 21-26 . Zoals de verrijzenis van Christus in heerlijkheid het definitieve teken was van deze overwinning, zo is dan ook de verheerlijking van Maria tot in haar maagdelijk lichaam toe de definitieve bevestiging van haar volledige solidariteit met haar Zoon, zowel in de strijd als in de overwinning.

Van deze diepe theologische betekenis van het mysterie heeft de dienaar Gods Paus Pius XII zich tot vertolker gemaakt bij het afkondigen, op 1 november 1950, van de plechtige dogmatische bepaling van de voorrecht van Maria. Hij verklaarde:

"Zo heeft de verheven Moeder van God, - van alle eeuwigheid af door eenzelfde besluit van voorbestemming op geheimvolle wijze verenigd met Jezus Christus, Onbevlekt in haar Ontvangenis, ongerepte Maagd in haar goddelijk moederschap, edelmoedige gezellin van de goddelijke Verlosser, die een volledige overwinning heeft behaald op de zonde en op haar gevolgen, - tenslotte als hoogste bekroning van haar voorrechten verkregen dat zij gevrijwaard bleef van het bederf van het graf en dat zij, na de overwinning op de dood, zoals eerder haar Zoon, in ziel en lichaam verheven werd tot de heerlijkheid van de Hemel, waar zij straalt als Koningin aan de rechterhand van haar Zoon, onsterfelijke Koning der eeuwen" Paus Pius XII, Apostolische Constitutie, Dogma verklaring Maria Tenhemelopneming, Munificentissimus Deus (1 nov 1950), 40

Dierbare broeders en zusters, opgenomen in de hemel heeft Maria zich niet van ons verwijderd, maar blijft zij ons nog meer nabij en haar licht schijnt over ons leven en over de geschiedenis van heel de mensheid. Aangetrokken door de hemelse schittering van de Moeder van de Verlosser, zoeken wij met vertrouwen onze toevlucht bij Haar die vanuit den hoge ons ziet en beschermt. Allemaal hebben wij haar hulp en troost nodig om de beproevingen en uitdagingen van elke dag aan te kunnen; wij hebben er behoefte haar gewaar te worden als moeder en zuster in de concrete situaties van ons leven. En laten wij, opdat ook wij op een dag voor altijd zullen delen in dezelfde bestemming als zij, haar nu navolgen in de volgzame navolging van Christus en in de edelmoedige dienst van de broeders. Dit is de enige manier om al tijdens onze aardse pelgrimstocht een voorproef te hebben van de vreugde en de vrede die ten volle beleefd worden door wie het onsterfelijke doel van het Paradijs bereikt.

Document

Naam: OP HET HOOGFEEST VAN MARIA'S TENHEMELOPNEMING
(Castel Gandolfo)
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 15 augustus 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineanummering en -verdeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam