• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
II-3

Zelfs bij wijze van experiment uit kracht van een door de bisschoppen verleende dispensatie kan deze praktijk onmogelijk worden toegelaten, aangezien het hier om fundamentele en procesrechtelijke wetten gaat waardoor de rechten van de personen worden beschermd en waarvan blijkens het decreet '2e Vaticaans Concilie - Decreet
Christus Dominus
Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk
(28 oktober 1965)
, en het motu proprio 'H. Paus Paulus VI - Motu Proprio
De Episcoporum muneribus
NORMAE EPISCOPIS IMPERTIUNTUR AD FACULTATEM DISPENSANDI SPECTANTES (15 juni 1966)
, zelfs de bisschoppen niet kunnen ontheffen.

Document

Naam: OVER DE AARD VAN HET HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN - NIETIGVERKLARING IN HUWELIJKSPROCESSEN
Aan Kardinaal Alfrink - Over het rechtzetten van enkele zaken in de rechtsbedeling in de Nederlandse Kerkprovincie
Soort: Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur
Auteur: Dino Kard. Staffa
Datum: 30 december 1971
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken, jrg 27, n. 32 p. 710-715
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam