• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE AARD VAN HET HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN - NIETIGVERKLARING IN HUWELIJKSPROCESSEN
Aan Kardinaal Alfrink - Over het rechtzetten van enkele zaken in de rechtsbedeling in de Nederlandse Kerkprovincie

Aan zijne eminentie
kard. Bernardus Johannes ALFRINK
Voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie

Eminentie, Deze tekst werd gepubliceerd in Il Regno , 1 mei 1972. Het blad tekent erbij aan, dat dit schrijven een antwoord is op een memorandum dat werd gezonden naar de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur in vervolg op een tweede bijeenkomst van de Nederlandse bisschoppen en de voorzitters van de Nederlandse kerkelijke rechtbanken in de zomer van 1971, nadat reeds eerder na een bijeenkomst van. kard. Alfrink en de bisschoppen Zwartkruis en Möller een nota aan kard. Staffa was gezonden, die echter bij zijn standpunt bleef (januari 1971).

Aangezien bij deze Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur, waaraan de taak is toevertrouwd de bisschoppen voor een juiste rechtsbedeling terzijde te staan, herhaaldelijk beroep is binnengekomen waarover ik reeds openhartig en vertrouwelijk met uwe eminentie heb gesproken, wil ik u door middel van deze brief op de hoogte stellen van enkele zaken die bij de rechtsbedeling in de Nederlandse Kerkprovincie zo spoedig mogelijk dienen te worden rechtgezet en veranderd.

Document

Naam: OVER DE AARD VAN HET HUWELIJK TUSSEN GEDOOPTEN - NIETIGVERKLARING IN HUWELIJKSPROCESSEN
Aan Kardinaal Alfrink - Over het rechtzetten van enkele zaken in de rechtsbedeling in de Nederlandse Kerkprovincie
Soort: Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur
Auteur: Dino Kard. Staffa
Datum: 30 december 1971
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken, jrg 27, n. 32 p. 710-715
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam