• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De heilige Basilius tenslotte, interesseerde zich natuurlijk ook voor dat gedeelte van het volk van God dat de jongeren zijn, de toekomst van de samenleving. Tot hen richtte hij een H. Basilius van Caesarea
Ad Adolescentes
Verhandeling tot de jongeren ()
waarbij hij profijt trok uit de heidense cultuur van die tijd. Heel evenwichtig en open erkent hij dat er in de klassieke Griekse en Latijnse literatuur voorbeelden zijn te vinden van deugdzaamheid. Deze voorbeelden van rechtschapen leven kunnen nuttig zijn voor de jonge christen, die op zoek is naar de waarheid, naar de goede wijze van leven Vgl. H. Basilius van Caesarea, Verhandeling tot de jongeren, Ad Adolescentes. 3. Daarom is het nodig uit de teksten van de klassieke schrijvers datgene te halen wat passend is bij en overeenstemt met de waarheid: met zo'n kritische en open houding - het gaat hier in feite om een echte "onderscheiding" - groeien de jongeren in de vrijheid.

Met het beroemde beeld van de bijen, die uit de bloemen alleen dat halen wat voor de honing dient, beveelt Basilius aan: "Zoals de bijen uit de bloemen de honing weten te halen, in onderscheid met de andere dieren die zich beperken tot het genieten van de geur en de kleur van de bloemen, zo laat zich ook uit deze geschriften... wat hulp halen voor de geest. Wij moeten ons die boeken te nutte maken door in alles het voorbeeld van de bijen te volgen. Deze zetten zich niet zonder onderscheid op iedere bloem neer, ook proberen ze uit die waar zij zich wel op neerzetten niet alles mee te nemen, maar ze halen er alleen uit wat dient tot het maken van de honing, en de rest veronachtzamen zij. En wij, als wij wijs zijn, zullen uit die geschriften slechts nemen wat voor ons geschikt is, en wat met de waarheid overeenstemt, en zullen de rest laten gaan" H. Basilius van Caesarea, Verhandeling tot de jongeren, Ad Adolescentes. 4.

Basilius beveelt aan de jongeren vooral aan te groeien in de deugden, in het rechtschapen leven: "Terwijl de andere goederen... overgaan van deze naar gene, zoals in het dobbelspel, is alleen de deugd een onvervreemdbaar goed, en blijft tijdens het leven en na de dood" H. Basilius van Caesarea, Verhandeling tot de jongeren, Ad Adolescentes. 5.

Document

Naam: H. BASILIUS (2) - LEVEN EN GESCHRIFTEN
(45e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 augustus 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam