• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bovendien herinnert Basilius ons eraan dat, om in ons de liefde jegens God en jegens de mensen levendig te houden, de Eucharistie noodzakelijk is, het geëigende voedsel voor de gedoopten, dat in staat is de nieuwe krachten te voeden die uit het Doopsel voortvloeien Vgl. H. Basilius van Caesarea, De Baptismo. 1, 3: SC 357, 192. Het kunnen deelnemen aan de Eucharistie, ingesteld "om onophoudelijk de herinnering te bewaren aan Hem die voor ons gestorven en verrezen is", is een motief tot grote vreugde H. Basilius van Caesarea, Moralia. 21, 3: PG 31, 741a. Als onmetelijke gave van God beschermt de Eucharistie in ieder van ons de herinnering aan het doopzegel, en maakt het mogelijk ten volle en getrouw de genade van het Doopsel te beleven.

Om deze reden beveelt de heilige Bisschop de veelvuldige, zelfs dagelijkse communie aan: "De communie, zelfs de dagelijkse, door het heilig Lichaam en Bloed van Christus te ontvangen, is iets goeds en nuttigs; want zelf zegt Hij duidelijk: 'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven' (Joh. 6, 54). Wie zal er dan aan twijfelen dat voortdurend communiceren met het Leven, leven betekent in volheid?" H. Basilius van Caesarea, Epistolae Canonice. 93: PG 32, 484b. In één woord gezegd: De Eucharistie is noodzakelijk voor ons om in ons het ware leven, het eeuwige leven te kunnen ontvangen Vgl. H. Basilius van Caesarea, Moralia. 21, 1: PG 31, 737c.

Document

Naam: H. BASILIUS (2) - LEVEN EN GESCHRIFTEN
(45e catechese in deze reeks)
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 augustus 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, alineanummering en -indeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam