• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zich bezighouden met het 'actieve oud worden' is een werk waaraan door mannen en vrouwen uit de hele wereld wordt deelgenomen. Uit deze belangstel! ing komen creatieve activiteiten voort door, met en van de bejaarden, die van nut kunnen blijken voor een samenleving welke meer op maat van mensen is, en voor een vernieuwde beschaving die de oorsprong zal kunnen zijn van een grotere band van liefde en van een gemeenschap van hoop en vrede.

Het is mijn vurige wens, dat uw initiatief en andere soortgelijke initiatieven, in de wereld een grotere belangstelling voor de bejaarden kunnen wekken. Bij voorbaat spreek ik met gevoelens van bijzondere verwachting vurige wensen uit voor de 'Wereldassemblee van de Verenigde Naties over de bejaarden' die in 1982 wordt gehoudenen welke wij proberen te steunen met deze besprekingen.

In verband met het katholieke geloof gaan mijn gedachten naar alle bejaarden van de kerk die opgeruimd en met vreugde een voorbeeld geven van vurig christelijk leven, terwijl zij tegelijk het mysterie van de dood tonen te verstaan, hem met werkelijkheidszin aanvaarden, maar hem radicaal omvormen in het paasmysterie van de Heer Jezus. Mijn gedachten gaan uit naar allen die de last van ziekte en ontbering dragen, naar hen die eenzaamheid, verwaarlozing en angst verduren. In het gebed en met broederlijke liefde vertrouw ik al deze mensen toe aan het hart van Jezus, bron van alle troost, aan het hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis. Ik vraag God door de voorspraak van onze gezegende moeder Maria, u bij uw inspanningen te steunen, en u allen en hen die de bejaarden liefhebben en helpen te zegenen.

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET "INTERNATIONAL FORUM ON ACTIVE AGING"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 september 1980
Copyrights: © 1982, Teksten uit de R.K. Kerk (5), uitg. De Horstink, Amersfoort
Vert.: Archief van de Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam