• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met geestdrift geeft de katholieke kerk haar steun aan de inspanningen die de bejaarden zelf aanmoedigen met werkelijkheidszin en opgeruimdheid de rol te beschouwen welke God hun heeft toegewezen: met de wijsheid en ervaring van hun jaren zijn ze een periode van buitengewone genade binnengegaan met nieuwe gelegenheden tot gebed en verbondenheid met de Heer. Zij bezitten nu een nieuwe geestelijke kracht waarmee zij anderen kunnen dienen en hun leven aan de Heer, de bron van het leven, kunnen aanbieden.

Bovendien verdienen de pogingen die ernaar streven de programma's voor de bejaarden te bevorderen en te steunen, onze onvoorwaarde1ijke bijval. De leer van Christus is duidelijk: wat voor zijn broeders wordt gedaan, is voor Hem gedaan Vgl. Mt. 25, 40 , en de waarde ervan moet in dit licht worden gezien.

Bijdragen aan het mobiliseren van de krachten ten bate van de bejaarden is een ander doel dat de moeite waard is na te streven: de initiatieven steunen, die de inspanningen van de wetenschap moeten dragen om het lijden van de bejaarden te verlichten; hun recht op leven en de volheid ervan verdedigen; aan hun behoeften tegemoet komen; dat alles maakt deel uit van de horizon welke zich voor mannen en vrouwen van onze tijd opent. 

Document

Naam: TOT DE DEELNEMERS AAN HET "INTERNATIONAL FORUM ON ACTIVE AGING"
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 5 september 1980
Copyrights: © 1982, Teksten uit de R.K. Kerk (5), uitg. De Horstink, Amersfoort
Vert.: Archief van de Kerken
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam