• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Dit vertrouwen en deze overtuiging van de kant van de Apostolische Stoel zijn, zoals ik reeds zei, niet het resultaat van louter politieke overwegingen maar van het religieuze en morele karakter van de zending van de rooms-katholieke kerk. Als universele gemeenschap welke gelovigen omvat, die tot bijna alle landen en werelddelen, naties, volken, rassen, talen en culturen behoren, stelt de Kerk groot belang in het bestaan en de activiteit van de organisatie, waarvan de naam alleen al ons zegt dat zij naties en staten verenigt en bijeenbrengt. Zij verenigt en brengt bijeen: zij verdeelt niet en stelt niet tegenover elkaar. Zij zoekt naar wegen voor begrip en vreedzame samenwerking, en probeert met de middelen waarover zij beschikt en de methoden die in haar macht zijn, oorlog, verdeeldheid en wederzijdse vernietiging te voorkomen binnen de grote familie van de huidige mensheid.

Document

Naam: DE WAARDIGHEID VAN DE MENSELIJKE PERSOON ALS GRONDSLAG VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE
Tot de 34e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - New York
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 oktober 1979
Copyrights: © 1980, Archief van Kerken 35e jrg, nr. 1 p. 27-40
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam