• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wat is een leek?
In ons gemeenschappelijk denken hebben wij getracht het wezen, de waardigheid en de verantwoordelijkheid van de leek te omschrijven. De leken hebben een waardigheid, die zij gemeenschappelijk hebben met de clerici en de religieuzen; zij vormen allen samen éen verenigd volk in de eenheid van de Vader, de Zoon en de heilige Geest' 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4.

Deze waardigheid komt voort uit het doopsel, waardoor de persoon geïncorporeerd is in Christus en in de gemeenschap van de Kerk, en geroepen tot een leven van heiligheid. Al wie het doopsel, het vormsel en de Eucharistie ontvangt, verplicht zich Christen te volgen en door heel zijn leven van Hem te getuigen, vooral in de uitoefening van zijn beroep. In deze persoonlijke en gemeenschappelijke navolging van Christus spelen de gaven van de heilige Geest - die God uit- deelt aan ieder voor het heil van allen - een belangrijke rol.

De meerderheid van de leek leeft vooral als volgeling en leerling van Christus in dat wat wij 'de wereld' noemen: het gezin, het werk, de plaatselijke gemeenschap enz. Hun opdracht was en blijft deze werkelijkheid altijd sterker te doordringen met de Geest van Christus.

Zo werken zij mee aan de heiliging van de wereld en aan de totstandkoming van het Rijk van God. Ze zijn ook geroepen te getuigen van de Blijde Boodschap en met alle mensen in gesprek te gaan. Sommige gelovigen ontvangen het sacrament van de wijding, die hen de waardigheid toebedeelt in de naam van Christus, de Herder, de gemeenschap samen te roepen 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 2, om haar te voeden met het Woord van de sacramenten, en om haar in eenheid te bewaren. Andere christenen zijn geroepen om op een radicale wijze te getuigen van de liefde van God door het uitoefenen van de evangelische raden in seculiere of in religieuze gemeenschappen.

Document

Naam: PER CONCILII SEMITIS AD POPULUM DEI NUNTIUS
Slottekst 7e Bisschoppensynode: Boodschap aan het Volk van God
Soort: Bisschoppensynodes
Datum: 29 oktober 1987
Copyrights: © 1988, Waarheid en Leven
Bewerkt: 30 augustus 2013

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
 
|
Pagina delen: 
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam