• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De ecologische crisis: een moreel probleem
Bepaalde elementen in de huidige ecologische crisis laten duidelijk haar morele karakter aan het licht komen. Daarbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan het onoordeelkundig toepassen van, de wetenschappelijke en technologische vooruitgang. Veel van de recente ontdekkingen hebben de mensen ontegenzeggelijk veel goeds verschaft; zij getuigen zelfs van de nobele roeping van de mens om op verantwoorde wijze deel te hebben aan de scheppende werking van God. Er is echter geconstateerd dat de toepassing van sommige ontdekkingen op industrieel of landbouwkundig gebied op de lange termijn negatieve effecten heeft. Dit heeft onomwonden reliëf gegeven aan het feit dat men zich bij geen enkele ingreep op één gebied van het ecosysteem kan onttrekken aan het in overweging nemen van zijn consequenties op andere gebieden en meer in het algemeen, aan het welzijn van komende generaties.

De voortschrijdende verwoesting van de ozonlaag en het broeikaseffect dat zij veroorzaakt, heeft nu kritische dimensies bereikt als gevolg van de constante ontwikkeling van de industrieën, de verstedelijking en het energieverbruik. Het industrieel afval, de verbranding van fossiele brandstoffen, de onbeheerste ontbossing, het gebruik van bepaalde soorten onkruidbestrijdingsmiddelen, koelproducten en brandstoffen, dat alles schaadt, zoals men weet, de atmosfeer en het milieu. Daaruit vloeien velerlei meteorologische en atmosferische veranderingen voort, waarvan de gevolgen variëren van de aantasting van de gezondheid tot een mogelijke onderstroming van laaggelegen land in de toekomst.

Terwijl in sommige gevallen de schade voor altijd onomkeerbaar is, kan deze in heel wat andere gevallen nog beheerst worden. Het is dus een plicht voor de gehele mensengemeenschap - de individuen, de staten en de internationale organisaties - hun verantwoordelijkheden serieus te nemen.

Document

Naam: VREDE MET GOD, DE SCHEPPER, VREDE MET DE GEHELE SCHEPPING
Internationale Dag voor de Vrede 1 januari 1990
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1989
Copyrights: © 1990, Kerkelijke Documentatie jrg 18, p. p. 111-117
Bewerkt: 15 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam