• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Heden ten dage is men zich veel scherper bewust van de dreigingen die de wereldvrede in gevaar brengen; deze zijn niet alleen het gevolg van de wapenwedloop, regionale conflicten en het onrecht dat altijd tussen volken en naties bestaat, maar meer nog het gevolg van de schending van het respect voor de natuur, de nonchalante exploitatie van haar natuurlijke bestaansbronnen en de voortdurende achteruitgang van de kwaliteit van het leven. Deze situatie brengt een gevoel van vergankelijkheid en onzekerheid voort, dat, op zijn beurt, vormen van collectief egoïsme, monopolisering en plichtsverzaking voedt.

Oog in oog met het algeheel verval van het milieu geeft de mensheid zich voortaan rekenschap van het feit dat de aardse goederen niet langer gebruikt kunnen worden zoals dat in het verleden gebeurde. De publieke opinie en de politieke verantwoordelijkheidsbekleders zijn ongerust; de geleerden in de meest uiteenlopende disciplines bestuderen de oorzaken. Men is aldus getuige van de vorming van een ecologisch bewustzijn dat niet beteugeld, maar gestimuleerd moet worden, zodat het zich ontwikkelt en rijpt en, in programma's en concrete initiatieven, op gepaste wijze tot uitdrukking komt.

Document

Naam: VREDE MET GOD, DE SCHEPPER, VREDE MET DE GEHELE SCHEPPING
Internationale Dag voor de Vrede 1 januari 1990
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 8 december 1989
Copyrights: © 1990, Kerkelijke Documentatie jrg 18, p. p. 111-117
Bewerkt: 15 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam