• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Broeders in Christus, uw taak als 'doctores fidei', als geestelijke vaders, als herders en gidsen, als 'perfectores' en heiligmakers Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Nederlandse Bisschoppen (14 mei 1985), 9, is in de huidige omstandigheden meer dan ooit een geduchte, veeleisende en moeilijke taak. De bekoringen van moedeloosheid, gelatenheid, toegeeflijkheid blijven u zeker niet bespaard. Maar 'wat moeilijk is vraagt moed, en juist in de moed komt de typische adel van de mens tot uitdrukking'. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Ontmoeting met jongeren op het Eemland College, Amersfoort (14 mei 1985), 8. Met alle kracht wil ik u bemoedigen en aansporen om de uitdaging die de situatie van de kerk in Nederland betekent, met heel uw persoon, met al uw gaven en energie, met hart en ziel aan te nemen. U staat niet alleen. De Heer van de kerk heeft ook aan u de andere Helper, de Trooster, beloofd en gegeven, die niet een geest van vreesachtigheid is, maar van kracht, liefde en bezonnenheid Vgl. 2 Tim. 1, 7 . U kunt rekenen op de medewerking en vooral ook op het gebed van talrijke gelovigen in uw vaderland, die u een warm hart toedragen en samen met u lijden en hopen voor de toekomst van de kerk. In het bijzonder kunt u vertrouwen op de machtige voorspraak van de stichter en patroon van de Nederlandse kerk, de heilige Willibrordus, wiens leven en werken gekenmerkt waren door 'het samengaan van overleg, moed en vasthoudendheid bij de grote werken die hij ondernam voor de evangelisatie'. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de Nederlandse Bisschoppen (14 mei 1985), 3 Uw kerk gaat zich voorbereiden op de herdenking van de 1250e sterfdag van de heilige Willibrord. Door zijn voorspraak zal die het begin kunnen zijn van de adventstijd van de kerk in uw vaderland in het perspectief van het einde van het tweede christelijke millennium, om haar met een hernieuwd elan, tot een nieuwe jeugd herboren, over te dragen aan de generaties van het derde millennium. Ook de opvolgers van de heilige Willibrordus op de aartsbisschoppelijke zetel van Utrecht, welke in de loop der eeuwen zoveel wisselvalligheden heeft gekend, zoveel bloei ook, zullen hiervoor ten beste spreken bij de Heer van de kerk. Onder hen wil ik speciaal wijlen kardinaal Bernard Alfrink herdenken, wiens menselijke en geestelijke kwaliteiten ik heb leren kennen en waarderen sinds de zittingen van het Tweede Vaticaans Concilie.

Bovenal kunt u vertrouwen op de voorspraak van de Moeder van de Verlosser en de Moeder van de Kerk, Maria, de Sterre der Zee, die de Nederlandse kerk als een eensgezinde katholieke gemeenschap naar de hemelse haven zal leiden Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Gebeden en Testament, Maria, Sterre der Zee (Maastricht) (14 mei 1985)

Van harte zegen ik u allen.

Paus Johannes Paulus II,

11 januari 1988.

Document

Naam: AD LIMINA-BEZOEK NEDERLANDSE BISSCHOPPEN 1988 - AFSLUITING
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 11 januari 1988
Copyrights: © 1988, Waarheid en Leven
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam