• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Sacramenten van het Vormsel en van de Eucharistie
Maar – zul je zeggen – hoe kunnen we ons laten vernieuwen door de Heilige Geest en groeien in ons geestelijk leven? Het antwoord – je weet het – luidt: dat kan door middel van de Sacramenten, want het geloof wordt in ons geboren en neemt toe in kracht dankzij de Sacramenten, vooral dankzij die van de christelijke initiatie: het Doopsel, het Vormsel en de Eucharistie, die elkaar aanvullen en niet van elkaar te scheiden zijn. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1285. Deze waarheid over de drie Sacramenten die aan het begin staan van ons christen zijn, wordt misschien in het geloofsleven van niet weinig christenen verwaarloosd, voor wie het gebaren zijn die in het verleden zijn verricht en die geen werkelijke invloed hebben op het heden, als wortels zonder levenssap. Het komt voor dat diverse jongeren, als ze eenmaal het Vormsel hebben ontvangen, zich van het geloofsleven verwijderen. En er zijn ook jongeren die dit Sacrament zelfs niet eens ontvangen. Toch is het door de Sacramenten van het Doopsel, van het Vormsel en vervolgens, op een voortgaande manier, van de Eucharistie, dat de Heilige Geest ons kinderen van de Vader maakt, broers en zussen van Jezus, ledematen van zijn Kerk, die in staat zijn een waarachtig getuigenis te geven van het Evangelie en die de vreugde smaken van het geloof.

Daarom nodig ik jullie uit na te denken over wat ik jullie hier schrijf. Vandaag de dag is het bijzonder belangrijk het sacrament van het Vormsel te herontdekken en er de waarde van te hervinden voor onze geestelijke groei. Laat wie de sacramenten van het Doopsel en het Vormsel heeft ontvangen, zich herinneren dat hij "tempel van de Geest"geworden is: God woont in hem. Laat hij zich daar altijd van bewust zijn en er zich op toeleggen dat de schat die in hem is, vruchten van heiligheid draagt. Laat wie gedoopt is, maar het sacrament van het Vormsel nog niet heeft ontvangen, zich op het ontvangen ervan voorbereiden in de wetenschap dat hij zo een "volledige" christen zal worden, omdat het Vormsel de doopgenade tot volmaaktheid brengt Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1302-1304.

Het Vormsel geeft ons een speciale kracht om van God te getuigen en Hem te verheerlijken met heel ons leven Vgl. Rom. 12, 1 ; het geeft ons een innerlijk besef van ons toebehoren tot de Kerk als het "Lichaam van Christus", waarvan wij levende ledematen zijn, in solidariteit met elkaar Vgl. 1 Kor. 12, 12-25 . Door zich te laten leiden door de Geest kan elke gedoopte zijn eigen bijdrage leveren tot opbouw van de Kerk dankzij de charismata, de genadegaven die Hij geeft, want "want aan ieder wordt een bijzondere openbaring van de Geest geschonken tot welzijn van allen" Vgl. 1 Kor. 12, 7 . En wanneer de Geest werkt schenkt hij inwendig zijn vruchten, welke zijn: "liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid" (Gal. 5, 22). Aan degenen onder jullie die het sacrament van het Vormsel nog niet hebben ontvangen, richt ik van harte de uitnodiging om er zich op voor te bereiden het te ontvangen, en daarbij de hulp van hun priesters te vragen. Het is een bijzondere gelegenheid van genade die de Heer jullie biedt: laat die jullie niet ontglippen!

Ik zou hier nog een enkel woord over de Eucharistie aan willen toevoegen. Om in het christelijk leven te groeien, is het noodzakelijk zich te voeden met het Lichaam en Bloed van Christus: we zijn immers gedoopt en gevormd met het oog op de Eucharistie Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1322 Vgl. Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 17. Als "bron en hoogtepunt" van het kerkelijk leven is de Eucharistie een "altijddurend Pinksteren", want telkens als wij de Heilige Mis vieren, ontvangen wij de Heilige Geest die ons dieper met Christus verenigt en ons in Hem omvormt. Als jullie, beste jongeren, dikwijls deelnemen aan de viering van de Eucharistie, als jullie een beetje van je tijd wijden aan de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament, dan zal vanuit deze Bron van de liefde die de Eucharistie is, het blijde besluit in jullie opkomen om je leven toe te wijden aan de navolging van het Evangelie. Tegelijkertijd zul je ervaren dat daar, waar onze krachten te kort schieten, de heilige Geest ons omvormt, ons vervult met zijn kracht en ons maakt tot getuigen van de verrezen Christus, vervuld van missionaire ijver.

Document

Naam: "MAAR GIJ ZULT KRACHT ONTVANGEN VAN DE HEILIGE GEEST DIE OVER U KOMT, OM MIJN GETUIGEN TE ZIJN" (HAND. 1, 8)
23e Wereldjongerendag Sydney 2008
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 20 juli 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans en onderverdeling in alinea's: Past. Chr. van Buijtenen pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam