• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom ben ik blij officieel aan te kondigen dat wij vanaf 28 juni 2008 tot en met 29 juni 2009 aan de Apostel Paulus een bijzonder jubileumjaar zullen wijden bij gelegenheid van de viering van tweeduizend jaar van zijn geboorte, die door historici tussen 7 en 10 na Christus geplaatst wordt. Dit "Paulusjaar" zal bij voorkeur in Rome plaatsvinden, waar sinds 2000 jaar onder het pausaltaar van deze basiliek de sarcofaag bewaard wordt, die, naar eensluidende mening van geleerden en volgens een niet bestreden traditie, de stoffelijke resten van de Apostel Paulus bevat. In de pauselijke basiliek en in de aangrenzende gelijknamige Benedictijner abdij zullen daarom een reeks van liturgische, culturele en oecumenische bijeenkomsten, zowel als verschillende pastorale en sociale initiatieven, die zich door de spiritualiteit van Paulus laten inspireren, gehouden worden. Bijzondere aandacht zal gegeven worden aan de pelgrimages: de uit verschillende gebieden komende pelgrims zullen in een geest van boete naar het graf van de apostel komen, om spirituele ondersteuning te vinden. Aanmoedigingen zal gegeven worden aan vakcongressen en speciale publicaties over de paulinische teksten, om de onmetelijke rijkdom van de erin opgenomen leer steeds beter te leren kennen. Een echte erfenis van de door Christus verloste mensheid. Daarnaast zullen wereldwijd gelijke initiatieven in de diocesen, in de heiligdommen en in de gebedshuizen plaatsvinden vanuit religieuze instituten, die de naam van de H. Paulus dragen of die zich door zijn figuur en zijn leer laten inspireren. Tenslotte is er nog een aspect dat gedurende de verschillende bijeenkomsten van de aan Paulus gewijde viering van 2000 jaar met bijzondere aandacht uitgevoerd moet worden. Ik bedoel de oecumenische dimensie. De volksapostel was in het bijzonder bezorgd de Blijde Boodschap aan alle volkeren te brengen en heeft zich daartoe volledig opgeofferd voor de eenheid en eendracht onder alle Christenen. Moge hij ons gedurende deze 2000 jaar viering leiden, beschermen en ons helpen deemoedig en oprecht te zoeken verder te komen in de volle eenheid van alle leden van het mystieke lichaam van Christus.

Amen!

Document

Naam: EERSTE VESPERS VAN HET HOOGFEEST VAN DE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS
waaronder de aankondiging van het Paulusjaar 2008 - 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 juni 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam