• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In Rome heeft de band, die Petrus en Paulus in hun zending heeft verenigd, al vanaf de eerste eeuwen een zeer specifieke betekenis gekregen. Zoals de legendarische broers Romulus en Remus, waarop de geboorte van Rome teruggaat, zo werden Petrus en Paulus als de stichters van de Kerk van Rome gezien. Daarover zegt de H. Leo de Grote, waarmee hij zich tot de stad Rome richt: "Dat zijn uw heilige vaderen, de ware herders, die, om u waardig te maken voor het hemelrijk, veel beter en met veel meer overgave gebouwd hebben dan diegenen, die ervoor zorg hebben gedragen dat de eerste fundamenten van uw muren zijn gelegd." H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 82, 7. Zo zeer als ze menselijk van elkaar verschilden en hoewel hun onderlinge verhoudingen niet zonder spanningen was, toonden dus Petrus en Paulus zich als de stichters van een nieuwe stad - als concretisering van een nieuwe en geloofwaardige wijze van het broederlijke samenzijn, die door het Evangelie van Jezus Christus mogelijk gemaakt werd. Men kan dus zeggen, dat de Kerk van Rome vandaag de dag van haar geboorte viert, omdat de beide apostelen haar fundament hebben gelegd. Bovendien is Rome vandaag het duidelijker bewust, wat haar zending en grootsheid is. De H. Johannes Chrysostomus zegt: "De hemel is, wanneer de zon haar stralen verdeeld, niet zo stralend als de stad Rome, wanneer de glans van de beide brandende fakkels (Petrus en Paulus) over de gehele wereld straalt... Dat is de reden, waarom we van deze stad houden... Vanwege de beide zuilen van de Kerk" H. Johannes Chrysostomos, Preken over de brief aan de Romeinen, In epistulam ad Romanos. 32

Document

Naam: EERSTE VESPERS VAN HET HOOGFEEST VAN DE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS
waaronder de aankondiging van het Paulusjaar 2008 - 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 juni 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam