• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Uw tweede taak, en wel een die een zeer grote gevoeligheid vereist, is de studie van de vormen van liturgische expressie: zowel van woord, muziek en zang, als van het gebaar en, van de handeling zelf van de rite. Met aandacht moeten de Bijbelse bronnen van elke afzonderlijke liturgische handeling worden bestudeerd. Met zorg moet worden getracht de 'lex orandi' met de 'lex credendi' in overeenstemming te brengen, dat wil zeggen: men moet proberen het liturgisch gebed zijn rijke leerstellige inhoud te laten bewaren en de liturgische taal aan te passen zowel aan haar dogmatische inhoud als aan de juiste waardeschaal van datgene wat in de viering tot uitdrukking wordt gebracht. Dat alles vergt niet alleen uw eruditie als specialisten en uw literair en artistiek talent, maar het vraagt tegelijk de inzet van heel uw hart, brandend van liefde voor God, voor Christus en voor zijn rijk - uw hart dat, naar wij geloven, de mystieke uitstorting in het geestelijk gesprek zeker uit ervaring kent. Deze studie, die haar diepste en vurigste kracht put in het persoonlijk en geleefd gebed van ieder van u, en die daarbij eveneens de kunst te hulp roept, stelt uw bekwaamheid zeker op een zware proef. Dit zal aan uw vernieuwingswerk een geheimnisvolle schoonheid geven, tezamen met het charisma van de universaliteit; en het charisma van de duurzaamheid, namelijk van een eeuwige jeugd, zal hiermee nog worden verbonden. De liturgie verdient zulke kostbare gaven immers ten volle.

Document

Naam: TOT MEDEWERKERS EN DESKUNDIGEN VAN DE RAAD ("CONCILIUM") ‘TER UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE OVER DE H. LITURGIE’
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 oktober 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 5 p. 116-119
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam