• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Purend uit de pastorale ervaring van de voorbije eeuwen, heeft het Tweede Vaticaans Concilie het belang in de verf gezet van de opleiding van toekomstige priesters tot een authentieke kerkelijke communio. Over dat thema lezen we in 2e Vaticaans Concilie - Decreet
Presbyterorum Ordinis
Over het leven en dienst van de priester
(7 december 1965)
:

« Door de taak van Christus, Hoofd en herder, uit te oefenen overeenkomstig het gezag dat hen eigen is, brengen de priesters in naam van de bisschop het gezin van God bijeen als een broederlijke communio, bezield door één geest, en leiden deze tot God, de Vader, door Christus in de Geest » 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 6.

Een echo van deze uitspraak van het Concilie vind je in de postsynodale apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Pastores Dabo Vobis
N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen
(25 maart 1992)
, die onderstreept dat de priester

« dienaar van de Kerk als communio is, omdat hij verenigd met de bisschop en nauw verbonden met het presbyterium, de eenheid van de kerkgemeenschap opbouwt in de harmonie van de diverse roepingen, charisma’s en diensten » H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, N.a.v. de Bisschoppensynode over de priesteropleidingen, Pastores Dabo Vobis (25 mrt 1992), 16.

Binnen het christelijk volk is het onontbeerlijk dat elk ambt en en elk charisma georiënteerd worden op de volle communio, en het is de taak van de bisschop en de priesters om haar te bevorderen door haar in harmonie te brengen met elke andere kerkelijke roeping en dienst. Ook het godgewijde leven, bijvoorbeeld, heeft als eigenschap ten dienste te staan van deze communio, zoals dat in het licht is gesteld in de postsynodale apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Vita Consecrata
Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld
(25 maart 1996)
van mijn geachte voorganger, Johannes Paulus II :

« Aan het godgewijde leven komt ongetwijfeld de verdienste toe, er doeltreffend toe te hebben bijgedragen dat in de kerk het verlangen te leven als broeders en zusters is blijven leven als een vorm van getuigenis van de Drie-eenheid. Door steeds de broederlijke liefde te bevorderen, met name in de vorm van het gemeenschappelijk leven, heeft het godgewijde leven aangetoond dat het delen in de trinitaire communio de relaties onder de mensen veranderen kan en een nieuw type van solidariteit kan scheppen » H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over het gewijde leven en zijn zending in de Kerk en de wereld, Vita Consecrata (25 mrt 1996). 41.

Document

Naam: DE ROEPING TEN DIENSTE VAN DE KERK ALS COMMUNIO
Boodschap voor de 44e Wereld gebedsdag voor Roepingen 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: www.roepingen.be, alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam