• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
van het Tweede Vaticaans Concilie beschrijft de Kerk als « een volk dat tot eenheid gebracht is door de eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest » 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 4, een volk waarin het geheim zelf van God weerspiegeld wordt. Dat brengt mee dat de trinitaire liefde zich weerspiegelt in haar en dat, dankzij het optreden van de Heilige Geest, al haar leden « één enkel lichaam en één enkele geest » vormen in Christus. Het is vooral door samen te komen voor de Eucharistie dat dit volk, organisch gestructureerd onder leiding van zijn Herders, de communio beleeft met God en met de broers en zussen. De Eucharistie is de bron van deze kerkelijke eenheid waarvoor Jezus heeft gebeden op de vooravond van zijn lijden : « Laat hen allen één zijn, Vader. ..., laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. » (Joh. 17, 21). Deze intense communio bevordert de opbloei van edelmoedige roepingen ten dienste van de Kerk : het hart van de gelovige, vervuld van goddelijke liefde, wordt gestuwd om zich helemaal te wijden aan de zaak van het Koninkrijk (Gods). De bevordering van de roepingen vereist dus een pastooraal die aandachtig is voor het geheim van de Kerk-communio. Heel zeker, wie leeft in een kerkelijke gemeenschap die één, medeverantwoordelijk en actief is, zal gemakkelijker de roep van de Heer leren onderscheiden. De zorg voor roepingen vereist dus een voortdurende ‘opvoeding’ tot het beluisteren van de stem van God. Zoals Eli dat deed toen hij de jonge Samuël hielp om te begrijpen en vlug te realiseren wat God van hem vroeg Vgl. 1 Sam. 3, 9 . Welnu, er kan slechts een luisteren zijn dat bereid is tot leren en dat trouw is, in een klimaat van innige communio met God. En dat wordt vooral waar in het gebed. Volgens de uitdrukkelijke opdracht van de Heer, moeten we de gave van de roepingen op de allereerste plaats afsmeken door een onvermoeibaar en gezamenlijk bidden tot ‘de eigenaar van de oogst’.

De uitnodiging staat in het meervoud : « Vraag(t) dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen » (Mt. 9, 38). Deze uitnodiging van de Heer beantwoordt zeer aan de stijl van het ‘Onze Vader’ (Mt. 6, 9), gebed dat Hij ons heeft aangeleerd en dat een « synthese van heel het Evangelie » is, naar de beroemde uitdrukking van Tertullianus cf. De Oratione, 1,6 : CCL 1,258. In deze optiek is een andere uitspraak van Jezus verhelderend: « als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren » (Mt. 18, 19). De Goede Herder nodigt ons dus uit om de hemelse Vader te bidden, om te bidden in eenheid en met aandrang, opdat Hij roepingen zendt ten dienste van de Kerk als communio.

Document

Naam: DE ROEPING TEN DIENSTE VAN DE KERK ALS COMMUNIO
Boodschap voor de 44e Wereld gebedsdag voor Roepingen 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: www.roepingen.be, alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam