• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geachte broeders in het bisschopsambt,
Beste broeders en zusters !

De jaarlijkse Wereldgebedsdag voor Roepingen is een goede gelegenheid om het belang van de roepingen in het leven en de zending van de Kerk te belichten en om nog intenser te bidden opdat de roepingen mogen toenemen in aantal en in kwaliteit. Voor de komende dag wil ik de aandacht van heel het Godsvolk vragen voor dit bijzonder actuele thema: "de roeping ten dienste van de Kerk als communio".

Vorig jaar, toen ik tijdens de algemene woensdagaudiënties een nieuwe cyclus van catecheses begonnen ben, gewijd aan de relatie tussen Christus en de Kerk, heb ik erop gewezen dat de eerste christengemeenschap is begonnen te ontstaan, in zijn oorspronkelijke kern, toen enkele Galilese vissers Jezus ontmoet hebben, zich lieten raken door zijn blik, zijn stem en toen ze zijn nadrukkelijke uitnodiging hebben aangenomen : «Kom, volg mij ! Ik zal van jullie vissers van mensen maken» (Mc. 1, 17) Vgl. Mt. 4, 19 . Inderdaad, God heeft altijd enkele mensen uitgekozen om directer met Hem mee te werken aan de realisering van zijn heilsplan. In het Oude Testament heeft Hij eerst Abraham geroepen om «een groot volk» (Gen. 12, 2) te vormen, daarna Mozes om Israël te bevrijden uit de slavernij van Egypte Vgl. Ex. 3, 10 . Hij wees vervolgens andere personen aan, in het bijzonder de profeten, om het verbond met zijn volk te verdedigen en levendig te houden. In het Nieuwe Testament nodigde Jezus, de beloofde Messias, persoonlijk de apostelen uit om Hem te vergezellen Vgl. Mc. 3, 14 en om in zijn zending te delen. Bij het Laatste Avondmaal, toen Hij hun de opdracht toevertrouwde om de gedachtenis van zijn dood en zijn verrijzenis te bestendigen tot zijn heerlijke terugkomst op het einde van de tijden, richtte Hij voor hen dit gebed tot God door Hem te smeken : « Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.» (Joh. 17, 26). De zending van de Kerk is dus gebaseerd op een innige en trouwe gemeenschap met God.

Document

Naam: DE ROEPING TEN DIENSTE VAN DE KERK ALS COMMUNIO
Boodschap voor de 44e Wereld gebedsdag voor Roepingen 2007
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 10 februari 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling: www.roepingen.be, alineanummering en -indeling van de redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam