• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De zorg van de Kerk voor u en uw gemeenschappen met het oog op de nieuwe evangelisatie, de bevordering van de menselijke waardigheid en de christelijke cultuur, zal tot uitdrukking komen in de IV de Algemene Vergadering van Latijns Amerikaanse Bisschoppen die ik gisteren mocht H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Opening van de IVe Algemene Conferentie van Latijns-Amerikaanse Bisschoppen in Santo Domingo (12 oktober 1992)
. Zonder te vergeten dat veel evangelische waarden in de cultuur, de mentaliteit en het leven van Afro-Amerikanen aanwezig zijn en deze hebben verrijkt, is het toch gewenst dat de pastorale aandacht versterkt wordt en dat de bijzondere kenmerken van kerkgemeenschappen met een eigen gezicht worden gestimuleerd.

Het werk van de evangelisatie vernietigt niet, maar incarneert zich in uw waarden en bestendigt en versterkt deze; het laat de zaden groeien die zijn uitgestrooid door “het Woord van God... dat reeds, voordat Het mens werd om alles te redden en in zich te hernemen, in de wereld was als het ware Licht, dat iedere mens verlicht”. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 57 De Kerk, in trouw aan de universaliteit van haar missie, verkondigt Jezus Christus en nodigt de mensen van alle rassen en standen uit om zijn boodschap te aanvaarden, Zoals de Latijns Amerikaanse bisschoppen op de algemene vergadering in Puebla de los Angeles hebben gezegd: De Kerk heeft tot taak getuigenis af te leggen van de ‘ware God en enige Heer’. Daarom kan men het niet als onrechtmatig beschouwen, wanneer de evangelisatie oproept om alle valse godsvoorstellingen, handelingen tegen de natuur en vervreemdende manipulaties van de ene mens door de andere los te laten.” nr. 406 Door evangelisatie vernieuwt de kerk in feite culturen, bestrijdt misvattingen, zuivert en verheft de moraal van de volkeren, maakt tradities vruchtbaar, bestendigt ze en herstelt ze in Christus. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 58

Document

Naam: AAN DE AFRO AMERIKANEN
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 13 oktober 1992
Copyrights: © 1993, SRKK, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam