• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Op deze wijze vormt de Alexandrijn de tweede grote gelegenheid tot dialoog tussen de christelijke verkondiging en de Griekse filosofie. Wij weten dat de heilige Paulus in Athene, waar Clemens geboren is, op de Areopaag de eerste poging heeft gedaan tot een dialoog met de Griekse filosofie - en daarin grotendeels is mislukt -, maar dat zij hem gezegd hadden: "Daarover zullen wij u bij gelegenheid nog wel eens horen". Nu herneemt Clemens deze dialoog, en veredelt hem in de Griekse filosofische traditie in de hoogste mate.

Zoals mijn vereerde Voorganger Johannes Paulus II in de Encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Fides et Ratio
Over de verhouding van Geloof en Rede
(14 september 1998)
heeft geschreven, komt de Alexandrijn ertoe de filosofie te duiden als "een voorbereidend onderricht voor het christelijk geloof" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 38. Inderdaad is Clemens zo ver gegaan dat hij het standpunt innam dat God aan de Grieken de filosofie gegeven heeft als "hun eigen Testament" H. Clemens van Alexandrië, Stromateis. 6,8,67,1. Voor hem is de Grieks filosofische traditie een terrein van "openbaring", als het ware zoals de Wet dat is voor de Joden. Het zijn twee stromen die uiteindelijk uitmonden in de Logos zelf.

Zo blijft Clemens weloverwogen de weg wijzen aan wie "rekenschap wil afleggen" van het eigen geloof in Jezus Christus. Hij kan als voorbeeld dienen voor de christenen, de catecheten en de theologen van onze tijd, aan wie Johannes Paulus II in diezelfde Encycliek de aanbeveling deed "de metafysieke dimensie van de waarheid te herontdekken en te verwoorden, om zó tot een kritische en veeleisende dialoog te komen met (...) het hedendaagse filosofische denken" H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de verhouding van Geloof en Rede, Fides et Ratio (14 sept 1998), 105.

Document

Naam: H. CLEMENS VAN ALEXANDRIë
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 april 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, nummering en alineaindeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam