• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De belangrijkste werken die ons van hem zijn overgebleven, zijn er drie: de H. Clemens van Alexandrië
Protreptikos ()
, de H. Clemens van Alexandrië
Paedagogos
De pedagoog ()
en de H. Clemens van Alexandrië
Stromateis ()
. Ook al lijkt het niet de bedoeling van de schrijver geweest te zijn, toch is het een feit dat deze geschriften een echte trilogie vormen, bedoeld om daadwerkelijk de geestelijke rijping te begeleiden van de christen. De Protreptikos is, zoals het woord zelf zegt, een "aansporing", gericht aan degene die begint en de weg van het geloof zoekt. Beter gezegd, de H. Clemens van Alexandrië
Protreptikos ()
valt samen met een Persoon: de Zoon van God, Jezus Christus, die voor de mensen degenen wordt die "aanspoort", opdat zij vastbesloten de weg naar de waarheid inslaan.

Dezelfde Jezus Christus maakt zich vervolgens tot H. Clemens van Alexandrië
Paedagogos
De pedagoog ()
, dat wil zeggen "opvoeder" van degenen die krachtens het Doopsel inmiddels kinderen van God zijn geworden. Tenslotte is diezelfde Jezus Christus ook Didaskolos, dat wil zeggen de "Leraar" die de diepere onderrichtingen geeft. Deze zijn verzameld in het derde werk van Clemens, de H. Clemens van Alexandrië
Stromateis ()
, een Grieks woord dat letterlijk "tapisserie" betekent: het gaat inderdaad om een niet systematische compositie van verschillende onderwerpen, als rechtstreekse vrucht van het gewone onderricht van Clemens.

Document

Naam: H. CLEMENS VAN ALEXANDRIë
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 april 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans, nummering en alineaindeling: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam