• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met het oog op een mogelijke Handboek dat de beste ervaringen met huwelijksvoorbereidingen samen zal voegen, lijkt het nuttig in herinnering te roepen wat de Heilige Vader Johannes Paulus II stelde in zijn slottoespraak aan de Algemene Vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin, die gehouden werd van 30 september tot 5 oktober 1991: 'Het is van wezenlijk belang dat de nodige tijd en zorg wordt besteed aan leerstellige voorbereiding. De vastheid van de inhoud moet het centrum en wezenlijke doel zijn van de cursussen, om huwelijkskandidaten meer bewust te maken van de viering van het Sacrament van het Huwelijk en alles wat daaruit voortvloeit wat betreft de verantwoordelijkheid van het gezin. Vragen omtrent de eenheid en onverbreekbaarheid van het Huwelijk en alles wat de betekenis van de eenheid en de voortplanting in het gehuwde leven en zijn specifieke daad betreft, moeten gelovig en accuraat behandeld worden, volgens het heldere onderricht van de encycliek H. Paus Paulus VI - Encycliek
Humanae Vitae
Het menselijk leven en geboorteregelingen
(25 juli 1968)
Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 11-12. Dit is evenzeer waar voor alles wat de gave van het leven betreft die de ouders, als medewerkers van de Heer, verantwoordelijk en vreugdevol moeten aanvaarden. De cursussen moeten niet alleen dat benadrukken wat de rijpe en waakzame vrijheid van de toekomstige gehuwden betreft, maar ook hun eigen zending als ouders, de eerste opvoeders van hun kinderen en hun eerste evangelisators'. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers aan de 9e Algemene Vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin (4 okt 1991) Met diepe voldoening neemt deze Pauselijke Raad de groeiende tendens waar naar een grotere toewijding en groter bewustzijn van het belang en de waardigheid van de verlovingsperiode. Tegelijkertijd dringt zij erop aan dat de specifiek cursussen niet zo kort zullen zijn dat zij teruggebracht worden tot een loutere formaliteit. Zij moeten daarentegen voldoende tijd verschaffen voor een goede, heldere voorstelling van de fundamentele onderwerpen die eerder genoemd werden. Pastorale zorg zal de wegen en middelen voorstellen om het doel te bereiken. Zo zou bijvoorbeeld tenminste een gehele week ofwel een week-end nodig zijn, dan we’ll een middag per maand gedurende het gehele jaar.

De cursus kan in de afzonderlijke parochies gegeven worden, als er genoeg verloofden en goed voorbereide medewerkers zijn, in de bisdommen of vicariaten, of in overkoepelende parochie-instellingen. Soms kunnen ze gegeven worden door personen die geëngageerd zijn bij gezinsbewegingen, - verenigingen of apostolische groepen die door een competente priester worden geleid. Dit is een terrein dat gecoördineerd moet worden door een diocesaan orgaan dat namens de Bisschop werkt. Zonder voorbij te gaan aan de verschillende psychologische, medische en andere menselijke aspecten, moet de inhoud geconcentreerd zijn op de natuurlijke en christelijke leer over het Huwelijk.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2019, Stg. InterKerk, Schiedam