• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De 'Magna Carta' voor gezinnen, de Apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, waaruit reeds geciteerde werd, had al aangegeven dat '...de veranderingen in de schoot van bijna alle moderne maatschappijen eisen dat niet slechts het gezin doch ook de samenleving en de Kerk zich inspannen om de jongeren op passende wijze voor te bereiden op hun verantwoordelijkheid voor hun toekomt. (...) Daarom moet de Kerk betere en meer intensieve programma's van voorbereiding op het Huwelijk opstellen, om zoveel mogelijk de moeilijkheden uit de weg te ruimen waarmee zoveel echtparen te kampen hebben, en nog meer om het ontstaan en de groei van geslaagd huwelijken positief te bevorderen' H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66.

De Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
stelt dat er een 'persoonlijke voorbereiding om in het Huwelijk te treden' zou moeten zijn, 'opdat de huwenden daardoor tot een goede gesteltenis gebracht worden met betrekking tot de heiligheid en de plichten van hun nieuwe levensstaat' Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1063. 2 Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 783. 1. Deze instructies kan men ook vinden in de Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Ordo celebrandi Matrimonium
Het Huwelijk (19 maart 1969)
. In zijn Toespraak H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de deelnemers aan de 9e Algemene Vergadering van de Pauselijke Raad voor het Gezin (4 oktober 1991)
(4 oktober 1991) voegde de Heilige Vader daaraan toe: 'Hoe groter de moeilijkheden, veroorzaakt door de omgeving, om de waarheid van het christelijke Sacrament en van de instelling van het Huwelijk te kennen, des te groter moeten onze inspanningen zijn om de huwelijkskandidaten adequaat voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden'. Vervolgens zei hij, met enkele concrete waarnemingen met betrekking tot de cursussen als zodanig: 'U bent in staat geweest waar te nemen dat, gezien de noodzaak van zulke cursussen in parochies en de positieve resultaten van de verschillende gebruikte methoden in aanmerking nemend, het passend lijkt criteria vast te stellen die moeten worden aangenomen, in de vorm van een gids of richtsnoer, om de afzonderlijke kerken een waardevolle hulp te bieden.' Dit temeer omdat in de bijzondere Kerken, voor velen van 'het volk van het leven en voor het leven', het gezin een beslissende verantwoordelijkheid heeft. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit zijn eigen aard als een gemeenschap van leven en liefde, gebaseerd op het huwelijk, en uit zijn zending om 'liefde te bewaken, te openbaren en mee te delen' H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 92 Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 17.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam