• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de lijn van de vaste pedagogische beginselen van een geleidelijke en veelomvattende persoonlijke groei, mag naaste voorbereiding aan vorming voor de sociale en kerkelijke taken die eigen zijn aan degenen die, als resultaat van hun huwelijk, een nieuw gezin zullen hebben. Intimiteit binnen het gezin moet niet opgevat worden als intiem met elkaar zijn op zichzelf, maar veeleer als een mogelijkheid zich de menselijke en christelijke rijkdommen die inherent zijn aan de gehuwde levensstaat eigen te maken, om nog meer te kunnen geven aan anderen. Daarom vereist in een open opvatting van het gezin het huwelijks- en gezinsleven de echtgenoten elkaar en zichzelf erkennen als personen met rechten maar ook met plichten tegenover de maatschappij en de Kerk. Hierbij zal het erg nuttig zijn het lezen en overwegen van de volgende documenten van de Kerk aan te moedigen, omdat ze een rijke en bemoedigende bron van menselijke en christelijke wijsheid zijn: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
, de H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
, het Pauselijke Raad voor het Gezin
Handvest van de Rechten van het gezin
(22 oktober 1983)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
en andere.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam