• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De verloofden moeten onderricht krijgen over de natuurlijke vereisten van de interpersoonlijke verhouding tussen een man en een vrouw in het plan van God met het Huwelijk en het gezin: een bewustzijn van de vrijheid van instemming als de grondslag van hun vereniging, de eenheid en onverbreekbaarheid van het Huwelijk, de juiste opvatting van verantwoordelijk ouderschap, de menselijke aspecten van echtelijke seksualiteit, de echtelijke daad met zijn vereisten en doel, en de juiste opvoeding van de kinderen. Dit alles is erop gericht de morele waarheid te leren kennen en het persoonlijk geweten te vormen.

Naaste voorbereiding moet zeker vaststellen of de verloofden de basiselementen van psychologische, pedagogische, wettige en medische aard hebben voor een huwelijk en gezinsleven. Maar vooral over de volledige zelfgave en een verantwoordelijke voortplanting moet op bijzondere wijze theologische en morele vorming gegeven worden. Echtelijke liefde is volledig, exclusief, gelovig en vruchtbaar Vgl. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Het menselijk leven en geboorteregelingen, Humanae Vitae (25 juli 1968), 9.

Tegenwoordig is de wetenschappelijke basis van de methoden voor natuurlijke geboorteregeling erkend. Deze natuurlijke methoden vormen een geldig alternatief wanneer echtparen ernstige problemen hebben, bijvoorbeeld van gezondheids- of economische aard, en zij zouden ook behoren te worden aangeboden in een verantwoordelijke en respectabele demografische politiek. De Pauselijke Raad voor het Gezin hield een internationale ontmoeting met de promotors van de natuurlijke methoden van 9 november tot en met 1 december 1992. De rapporten en bijdragen van de deskundigen zijn gepubliceerd onder de titel 'Natuurlijke methoden tot regeling van de vruchtbaarheid: het authentieke alternatief' H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 32. "De menswetenschappen helpen de theologische reflectie te rijpen en verdiepen het verschil, zowel antropologisch als moreel, tussen contraceptie en het zich verlaten op het ritme van de cyclus" Kennis van deze methoden is nuttig. Als er een juiste grond is, mogen zij niet alleen een loutere gedragstechniek zijn, maar dienen ze ingepast te worden in de pedagogie en het groeiproces van de liefde Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 97. Dan zal de deugd van de kuisheid de echtgenoten ertoe brengen periodieke onthouding te beoefenen Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2366-2371. Deze voorbereiding moet ook verzekeren dat de christelijke verloofden juiste ideeën en een oprecht 'sentire cum ecclesia' hebben wat betreft het huwelijk zelf, de wederzijdse rollen van de vrouw en man binnen een echtpaar, een gezin en de maatschappij, seksualiteit en openheid jegens anderen.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam