• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Deze bijzondere aandacht wordt benadrukt door het onderricht van het Tweede Vaticaans Concilie 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52, de richtlijnen van het pauselijk leergezag H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66, de kerkelijke normen zelf Wetboek, Codex van het Canonieke recht, Codex Iuris Canonici (25 jan 1983), 1063 Wetboek, Codex van Canoniek Recht van de Oosterse Kerken, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (1 okt 1991), 783, de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
, en andere documenten van het leergezag, waaronder het Pauselijke Raad voor het Gezin
Handvest van de Rechten van het gezin
(22 oktober 1983)
. De twee zeer recente documenten van het pauselijk leergezag - de Brief aan de gezinnen H. Paus Johannes Paulus II - Brief
Gratissimam sane
Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin
(2 februari 1994)
en de encycliek H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Evangelium Vitae
Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven
(25 maart 1995)
- vormen een belangrijke hulp voor onze taak.

In antwoord op herhaalde verzoeken is, zoals we reeds zeiden, de Pauselijke Raad voor het Gezin begonnen na te denken over het onderwerp, door zich meer et richten op 'voorbereidingscursussen', in de lijn van de Apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
. Tijdens de voorbereiding heeft het onderhavige document het volgende redactionele proces doorlopen.

In 1991 wijde de Raad zijn Algemene Vergadering (30 september - 5 oktober) aan het thema van de voorbereiding op het Sacrament van het Huwelijk. Het Voorzittend comité van de Pauselijke Raad voor het Gezin en de echtparen die uitmaken van de Raad boden uitgebreid materiaal aan voor een eerste concept. Later, van 8 tot 13 juli 1992 is er een werkgroep gevormd van pastores, adviseurs en deskundigen die een tweede versie voorbereidden die aan de Bisschoppenconferenties gestuurd werd met het verzoek om bijdragen en aanvullende suggesties. Er kwam een groot aantal antwoorden met nuttige suggesties binnen, en deze werden bestudeerd en verwerkt in een volgende versie die in 1995 door een werkgroep werd voorbereid. De Raad presenteert nu dit richtsnoerdocument dat aangeboden wordt als basis voor het pastorale werk van de huwelijksvoorbereiding. Het zal vooral nuttig zijn voor de Bisschoppenconferenties in de voorbereiding van hun richtlijnen, maar ook voor een ruimer pastoraal gebruik in bisdommen, parochies en apostolische bewegingen Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam