• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Huwelijksvoorbereiding moet geplaatst worden binnen de dringende noodzaak de cultuur te evangeliseren - door haar tot haar wortels te doordringen Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 19 - in alles wat het instituut van het Huwelijk aangaat: de christelijke geest laten doordringen in geest en gedrag, evenals in de wetten en de structuren van de gemeenschap waar christenen wonen Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2105. Deze voorbereiding vormt, zowel impliciet als expliciet, een aspect van de evangelisatie, en wel zozeer dat ze de kracht van de uitspraak van de Heilige Vader kan verdiepen: 'Het gezin is het hart van de nieuwe evangelisatie' (...). De voorbereiding zelf is een 'verantwoordelijkheid die allereerst de echtparen betreft, met de roeping om de schenkers van het leven te zijn, op basis van een steeds groter besef van de betekenis van de voortplanting als een unieke gebeurtenis die duidelijk laat zien dat het menselijk leven een gave is, ontvangen om haar vervolgens door te geven als een gave' H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 92.

Behalve religieuze waarden vloeien uit tot het huwelijk, als het fundament van het gezin, overvloedige weldaden en waarden voort die solidariteit, respect, rechtvaardigheid en vergeving sterker maken, in de persoonlijke en de collectieve verhoudingen. Op zijn beurt verwacht het gezin, gefundeerd op het huwelijk, van de maatschappij 'een erkenning van zijn identiteit en een aanvaarding van zijn status als onderwerp in de samenleving' H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 17, en daarom 'het hart van de beschaving van liefde' te worden H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 13. Het hele bisdom zou betrokken moeten worden bij deze taak en de nodige steun moeten bieden. Het ideaal zou zijn een diocesane commissie voor huwelijksvoorbereiding in het leven te roepen, een groep voor pastorale zorg voor het gezin, samengesteld uit echtparen met parochie-ervaring, bewegingen en deskundigen.

De taak is van deze diocesane commissie zou zijn: vorming, voortzetting en coördinatie, in samenwerking met centra op verschillende niveaus die zich bezighouden met deze dienst. De commissie moet op haar beurt gevormd worden door netwerken van teams van gekozen leken die samenwerken in huwelijksvoorbereiding in ruime zin, niet alleen in cursussen. Zij moet bijgestaan worden door een coördinator, gewoonlijk een priester, die de Bisschop vertegenwoordigt. Als de coördinatie aan een leek of een echtpaar wordt toevertrouwd, is de assistentie van een priester aan te bevelen. Dit alles moet ingepast worden in de organisatorische context van de bisdom met zijn overeenstemmende structuren, zoals mogelijke terreinen die geleid worden door een bisschoppelijke vicaris.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam