• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hieruit volgt dat de diocesane en parochiële programma's - met pastorale plannen die prioriteit geven aan de pastorale zorg voor het gezin die het hele kerkelijke leven verrijkt - veronderstellen dat de vormingstaak haar juiste plaats en ontwikkeling zal vinden en dat, tussen de bisdommen onderling en in het kader van de Bisschoppenconferenties, de beste ervaringen geëvalueerd en doorgegeven kunnen worden in een uitwisseling van pastorale ervaringen. Het lijkt ook belangrijk te weten wat voor vormen van catechese en opvoeding aan jongeren wordt gegeven wat betreft de verschillende soorten roeping en christelijke liefde, wat voor programma's er worden voorbereid voor de verloofden, op welke manieren echtparen die rijper zijn in het geloof in deze vorming worden betrokken, evenals wat de beste ervaringen zijn die gericht zijn op het creëren van van een geestelijke en culturele omgeving die geschikt is voor jonge mensen die naar een Huwelijk toegaan.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam