• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Recentelijk is, vanwege de eerder genoemde tegenwoordige omstandigheden, de zorg van de Kerk met betrekking tot huwelijksvoorbereiding urgenter geworden. Enerzijds kan een herstel van waarden en enkele belangrijke aspecten van Huwelijk en gezin waargenomen worden, tezamen met het bloeien van vreugdevolle getuigenissen van talloze christelijke echtgenoten en gezinnen. Maar anderzijds groeit het aantal mensen dat de rijkdommen van het Huwelijk ontkent of verwerpt met een vorm van wantrouwen dat zover gaat, dat het zijn weldaden en waarden betwijfelt of verwerpt. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48 Tegenwoordig zien we met ongerustheid de verbreiding van een 'cultuur' of een mentaliteit die de moed verloren heeft wat betreft het gezin als noodzakelijke waarde voor echtgenoten, kinderen en de samenleving. Bepaalde houdingen en bepaalde maatstaven die in wetgeving zijn vastgesteld helpen niet het gezin dat gebaseerd is op het huwelijk en ontkennen zelfs zijn rechten. In feite verbreidt zich in verschillende delen van de wereld een geseculariseerde atmosfeer die vooral jonge mensen aansteekt en hen onderwerpt aan de druk van een geseculariseerde omgeving waarin men tenslotte de betekenis van God verliest en daarmee ook de diepe betekenis van de echtelijke liefde en het gezin. Ontkent men niet de waarheid van God als men de oorsprong en bron zelf van dit intieme mysterie buitensluit? Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 22

De ontkenning van God in haar verschillende vormen impliceert vaak het afwijzen van de instellingen en structuren die deel uitmaken van het plan van God en die steeds de Schepping zijn neergelegd. Vgl. Mt. 19, 3-12 Bijgevolg wordt alles geïnterpreteerd als resultaat van menselijke wil en/of consensus, die kan veranderen.

Document

Naam: VOORBEREIDING OP HET SACRAMENT VAN HET HUWELIJK
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 13 mei 1996
Copyrights: © 1996, RK Voorlichting, Oegstgeest
Vert.: Michiel Peeters
Bewerkt: 15 juli 2020

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam