• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De kerk in Afrika beseft heel goed dat de jeugd niet alleen het heden maar vooral de toekomst van de mensheid vertegenwoordigt. Jongeren moeten dus geholpen worden om wat hun ontplooiing in de weg staat te overwinnen, zoals analfabetisme, werkloosheid, honger en drugs. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 15 En om aan die moeilijkheden het hoofd te bieden, moet van jonge mensen worden gevraagd dat zij in hun kring het evangelie doen kennen. Niemand zal daartoe beter in staat zijn dan zij. Voor de jongerenpastoraal moet uitdrukkelijk een plaats worden ingeruimd in de hele pastoraal van diocesen en parochies, zodat jongeren de gelegenheid wordt geboden op jeugdige leeftijd reeds te ontdekken wat het betekent zichzelf te geven, hetgeen een zeer belangrijk middel is om zich te ontplooien. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 15 In dit opzicht blijkt de viering van Wereldjongerendag een bij uitstek geschikt middel voor de jongerenpastoraal, die door gebed, studie en bezinning bijdraagt tot hun vorming.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 5 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam