• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De derde fase in de systematische evangelisering van Afrika begon in de negentiende eeuw, een periode die gekenmerkt werd door buitengewone prestaties van de grote apostelen en promotoren van de Afrikaanse missie. Het was een periode van snelle groei, zoals duidelijk blijkt uit de statistieken die door de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren aan de synodevergadering werden aangeboden. vgl. Situazione della Chiesa in Africa e in Madagascar (alcuni aspetti e osservazioni); L’Osservatore Romano, 16 april 1994, 6-8; Centrale dienst voor de kerkelijke statistieken, De kerk in Afrika: cijfers en statistieken: L’Osservatore Romano, 15 april 1994, 6. Afrika heeft edelmoedig op Christus’ oproep gereageerd. In de afgelopen decennia hebben verschillende Afrikaanse landen het begin herdacht van hun evangelisering, honderd jaar geleden. De groei van de kerk in Afrika sinds honderd jaar is werkelijk een wonder van Gods genade.

De glans van deze periode uit de nabije tijd waarin Afrika geëvangeliseerd werd, is op bewonderenswaardige wijze zichtbaar geworden in de heiligen die Afrika aan de kerk heeft geschonken. Paus Paulus VI heeft dit feit welsprekend onder woorden gebracht toen, bij gelegenheid van de Wereldmissiedag in 1964, Oegandese martelaren heilig werden verklaard: “Deze Afrikaanse martelaren voegen aan het martyrologium, het boek met de namen van hen die in de strijd overeind bleven, een tragische en schitterende bladzijde toe; een bladzijde die het werkelijk verdient gevoegd te worden bij de grote daden van het oude Afrika… Deze Afrikaanse martelaren luiden een nieuw tijdperk in …Afrika, besproeid met het bloed van deze martelaren, de eersten van de nieuwe tijd (en God geve dat ze ook de laatsten zijn, zo subliem, zo kostbaar was hun offer!) wordt herboren tot een vrij en verlost Afrika.” H. Paus Paulus VI, Homilie, "Wie zijn dat?" - bij de Heiligverklaring van de Martelaren van Oeganda, "Hi, qui amicti" (18 okt 1964)

De lijst van door Afrika aan de kerk geschonken heiligen, een lijst die zijn grootste eretitel is, blijft groeien. Zou ik de namen onvermeld mogen laten van de meest recente onder hen, Clementine Anwarite, maagd en martelares uit Zaïre, die ik op Afrikaanse bodem in 1985 heb zalig verklaard, Victoire Rasoamanarivo uit Madagaskar en Josephine Bakhita uit Soedan die beiden tijdens mijn pontificaat zalig werden verklaard? Of de naam van Isidore Bakanja, Zaïrees martelaar, die ik tot de eer der altaren heb mogen verheffen tijdens de speciale vergadering voor Afrika?

“Andere zaligverklaringprocessen zijn nog in voorbereiding. De kerk in Afrika dient haar eigen martyrologium te schrijven, en zij moet aan de grote figuren uit de eerste eeuwen… de martelaren en heiligen toevoegen uit de jongste tijden.” H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Bij de sluiting van de Speciale Vergadering van de Bisschoppensynode over Afrika (8 mei 1994), 6
Voor de geweldige groei van de kerk in de laatste honderd jaar en voor de vruchten van heiligheid die zijn voorgebracht, is maar een verklaring mogelijk: dat alles is een gave van God, want menselijke toeleg alleen zou nooit in deze betrekkelijk korte tijd dit alles tot stand hebben kunnen brengen. Maar er is geen reden voor een werelds triomfalisme. Toen de synodevaders wezen op de glans van de kerk in Afrika, was hun enige bedoeling, de grote daden te prijzen van God voor Afrika’s bevrijding en heil.

“Door de Heer kreeg dit zijn bestand: het deed zich ons voor als een wonder” (Ps. 118, 23). “Omdat aan mij zijn wonderwerken deed Die machtig is, en heilig is zijn Naam” (Lc. 1, 49).

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam