• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bisschoppen zelf zullen de kerk, die God zich heeft verworven met het bloed van zijn eigen Zoon, met grote toewijding weiden, en zo de hun door de Heilige Geest toevertrouwde taak vervullen. Vgl. Hand. 20, 28 Overeenkomstig de aansporing van het concilie zullen zij “hun apostolisch ambt zo uitoefenen, dat zij zich daarbij gedragen als getuigen van Christus voor alle mensen”. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 2 In vertrouwvolle samenwerking met het presbyterium en de andere pastorale werkers oefenen zij, in eigen verantwoordelijkheid, de onvervangbare dienst der eenheid in liefde uit door met grote zorg hun taak van onderrichten, heiligen en besturen te vervullen.

Daarnaast zullen zij hun theologische ontwikkeling verdiepen en hun geestelijk leven versterken door zoveel mogelijk deel te nemen aan bijeenkomsten voor aggiornamento en vorming die door de bisschoppenconferenties of de Apostolische Stoel worden georganiseerd. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 21 Met name zullen zij bedenken wat Gregorius de Grote heeft gezegd, namelijk dat de herder het licht is van zijn gelovigen allereerst door een voorbeeldig zedelijk leven dat gekenmerkt wordt door heiligheid. Vgl. H. Paus Gregorius de Grote, Epistolae. VIII, 33: PL 77, 935

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam