• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De synode heeft uitdrukkelijk gevraagd ervoor te zorgen dat ieder Afrikaans Christelijk gezin “bij uitstek een plaats wordt van evangelische getuigenis”, H. Paus Johannes Paulus II, Audiëntie, Herinnering aan de pelgrimsreis naar Portugal (19 mei 1982), 14 een werkelijke ‘huiskerk’, 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 2 een gemeenschap die gelooft en het evangelie doet kennen, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 52 een gemeenschap die in gesprek is met God, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 55 en een gemeenschap die de mens edelmoedig wil dienen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 62 “In het gezin zijn de ouders door woord en voorbeeld voor hun kinderen de eerste geloofsverkondigers.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1656 “Dit is de bevoorrechte plaats waar het in de doop verleende priesterschap van de huisvader, de moeder, de kinderen en alle leden van het gezin, uitgeoefend kan worden ‘in het ontvangen van de sacramenten, in het gebed en de dankzegging, in het getuigenis van een heilig leven, in de onthechting en de daadwerkelijke liefde’. De huiselijke haard is bijgevolg de eerste school voor het christelijk leven en ‘een school voor een rijkere menselijkheid’.” Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1657

De ouders dienen te zorgen voor de christelijke opvoeding van hun kinderen. Met de hulp van degelijke, open en toegewijde christelijke gezinnen zullen de diocesen een programma opstellen voor het gezinsapostolaat binnen het kader van de gehele pastoraal. Als ‘huiskerk’ die gebouwd is op de stevige culturele grondslag en de rijke traditionele waarden van het Afrikaanse gezin, is het christelijke gezin geroepen om een krachtige kern te zijn van christelijke getuigenis, in een samenleving die gekenmerkt wordt door snelle en ingrijpende veranderingen. De synode gevoelde zich met name verplicht tot het doen van deze oproep in het kader van het Jaar van het Gezin dat de kerk op dat moment samen met de hele internationale gemeenschap vierde.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam