• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In dit opzicht is de Heilige Familie, die volgens het evangelie Vgl. Mt. 2, 14-15 enige tijd in Afrika heeft gewoond, “het oorspronkelijke model en het voorbeeld voor alle christelijke gezinnen”, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 86 “het voorbeeld en de geestelijke bron” voor ieder christelijke gezin. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 14 Om met de woorden van paus Paulus VI op zijn pelgrimsreis naar het Heilige Land te spreken: “Nazareth is de school waar het begrijpen begint van Jezus’ leven: de school van het evangelie… Hier, in deze school, beseft men de noodzakelijkheid van het bezit ener geestelijke discipline, als men…leerling wil worden van Christus.” H. Paus Paulus VI, Homilie, In de Basiliek "Maria Boodschap" te Nazareth, Ter ere van de H. Maagd (5 jan 1964) In zijn diepzinnige overweging over het geheim van Nazareth vraagt Paulus VI een drievoudige les te leren: van stilte, van gezinsleven en van arbeid. In het huis van Nazareth vervult ieder zijn of haar taak in volmaakte harmonie met de andere leden van de Heilige Familie.

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam