• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Omdat de Speciale Vergadering voor Afrika van de Bisschoppensynode er diep van overtuigd is dat “de synthese tussen cultuur en geloof niet alleen een vereiste is van de cultuur, maar ook van het geloof” omdat “een geloof dat niet tot cultuur wordt, een geloof is dat niet ten volle wordt aangenomen, doordacht en trouw beleefd”, beschouwt zij de inculturatie als een prioriteit en dringende noodzaak in het leven van de particuliere kerken in Afrika: vooral daardoor zal het evangelie vaste wortel schieten in de christelijke gemeenschappen van het continent. In navolging van het Tweede Vaticaans Concilie Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 22 zagen de synodevaders inculturatie als een proces dat betrekking heeft op het christelijk leven in zijn volle omgang – theologie, liturgie, gebruiken en structuren – natuurlijk zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de goddelijke wet en de belangrijke discipline van de kerk, die zich in de loop der eeuwen hebben bewezen in buitengewone vruchten van deugd en heldenmoed. Vgl. Bisschoppensynodes, Propositiones van de 1e Bijzondere Bisschoppensynode over Afrika (7 mei 1994), 32 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 37-40

De inculturatie in Afrika staat voor de uitdaging, zo te werk te gaan dat de volgelingen van Christus zich steeds volkomener de boodschap van het evangelie tot eigen bezit kunnen maken terwijl ze toch trouw blijven aan alle authentieke Afrikaanse waarden. Het geloof op ieder gebied integreren in de cultuur van het christelijk en menselijk leven is dus een zware opgave, die alleen vervuld kan worden met de bijstand van de Geest des Heren die de kerk leidt tot de volle waarheid. Vgl. Joh. 16, 13

Document

Naam: ECCLESIA IN AFRICA
De Kerk in Afrika
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 14 september 1995
Bewerkt: 5 mei 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2020, Stg. InterKerk, Schiedam